Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling

 

tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00

i klubhuset, Hornbæk Hallen 1. sal.

 

 Dagsorden ved den ordinære generalforsamling


1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Valg til bestyrelsen

·    Valg af kasserer for 2 år, Henrik Olsen – modtager genvalg

·    Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Jesper Christensen – modtager genvalg

·    Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Dina Arensbæk – modtager

·    Valg af suppleant for 1 år, Charlotte Høholt Larsen – modtager genvalg

·    Valg af revisor for 2 år, Bjarne Kring – modtager genvalg

·    Valg af revisorsuppleant for 1 år, Mads Kjærgaard – modtager genvalg

8. Eventuelt
 

  Hold

 
 
Programmet er lige nu:
  • Tirsdag formiddag Indoor cycling
  • Tirsdag Indoor Cycling
  • Tirsdag - stram op         
  • Torsdag  Indoor Cycling
  • Torsdag - prøveordning Hornbæk Håndboldfitness
  • Lørdag morgen - Stram op


Hold øje med holdene via booking siden :-)

Vejledning i bookning på hold
Indoor sysling med klippet hjørner

 

Årskontingent 2016

Kontingentet for 2016 er fastsat. Månedsmedlemsskab er uændret 199 kr. pr. md. årskontingentet er kr. 1.800,00 pr. år.

Kontingentet løber altid til 31. december.

Melder du dig f.eks. ind den 10. marts, betaler du fra 10. marts frem til 31. december. Kontingentet bliver beregnet pr. dag.

 
Opstartsgebyr kr. 200,00.
 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 31. januar 2017