Nyt medlem- bookingsystem pr. 1. marts.

Vi forventer at overgå til nyt medlemsystem 1. marts. Derfor er månedskontingentet for februar endnu ikke opkrævet.


Indkaldelse til ordinær

Generalforsamling

 

mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00

i møderummet over for indoor cycling, Hornbæk Hallen 2. sal.

 

 Dagsorden ved den ordinære generalforsamling


1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Valg til bestyrelsen

·    Valg af kasserer for 2 år, Henrik Olsen – modtager genvalg

·    Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Dinna Arensbak – modtager genvalg

·    Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år, Jesper Christensen – modtager genvalg

·    Valg af revisor for 2 år, Bjarne Kring – modtager genvalg

·    Valg af suppleant for 1 år, bestyrelsen foreslår René Schibler

·    Valg af revisorsuppleant for 1 år, Mads Kjærgaard – modtager genvalg

8. Eventuelt

 

 


 
 
 
Programmet er lige nu:
  • Tirsdag formiddag Indoor cycling
  • Tirsdag Indoor Cycling      
  • Torsdag  Indoor Cycling
  • Lørdag morgen - Stram op (hvis der er tilmelding nok)


Hold øje med holdene via booking siden :-)

Vejledning i bookning på hold
Indoor sysling med klippet hjørner

 

 
Årskontingent 2019

Kontingentet for 2019 er fastsat.

Månedsmedlemsskab er uændret 199 kr. pr. md.
Årskontingentet er kr. 1.800,00 pr. år, kontingentet løber altid til 31. december.

Melder du dig f.eks. ind den 10. marts, betaler du fra 10. marts frem til 31. december. Kontingentet bliver beregnet pr. dag.

 
Opstartsgebyr kr. 200,00.
 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 18. februar 2019