BETALINGSBETINGELSER

Al betaling af medlemskontingent samt øvrige gebyrer skal ske gennem PBS eller anden ordning, som anvendes af Hornbæk IF – ForeningsFitness. 

Betalingen sker hver den første i måneden. Er den første i måneden ikke en hverdag, sker betaling den førstkommende hverdag. Betaling sker automatisk via den tilmeldte betalingsordning.

Der kan som udgangspunkt ikke betales med dankort eller kontant.

Betaling sker forud for én måned/periode ad gangen.

Første måneds medlemskontingent samt indmeldelsesgebyr trækkes automatisk så snart tilmelding til betalingsordningen er etableret.

Hvis der ikke er dækning på kontoen og der udsendes rykkerskrivelse til medlemmet angående den manglende betaling, opkræves der desuden et rykkergebyr. Rykkergebyret er fastsat af bestyrelsen og fremgår af foreningens hjemmeside.

Betaler medlemmet ikke inden 10 dage fra modtagelse af rykker, vil nøglekortet blive spæret og medlemmet kan ikke optages som medlem igen, førend restancen er betalt.

Ved manglende betaling anses medlemmet for at have været medlem i hele den måned hvori medlemmets nøglekort er blevet spæret.

OPSIGELSE

Opsigelse skal ske via foreningens hjemmeside www.hornbaekforeningsfitness.dk eller ved henvendelse til en af medlemmerne af bestyrelsen. Opsiger du månedsmedlemskabet senest den 14. i måneden, kan medlemskabet ophøre ved månedens udgang. Opsiges månedsmedlemskabet efter den 14. i måneden, vil medlemskabet først kunne ophøre ved den efterfølgende måneds udgang.

Årsmedlemsskab kan kun opsiges i forbindelse med fornyelse, som normalt er 1. januar. Opsigelsen skal være modtaget senest 10. december året før, da vi ellers ikke kan nå at stoppe BetalingsService.  

BERO

Kun månedsmedlemskab kan sættes i bero. Ønsker et medlem at stille et medlemskab i bero, skal dette meddeles senest den 14. i måneden for at kunne stilles i bero ved månedens udgang. Meddeles dette senere end den 14. i måneden, vil medlemskabet først kunne stilles i bero ved udgangen af den efterfølgende måned. Regler for berostilling er nærmere beskrevet under menuen "Indmeldelse og udmeldelse"

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 16. april 2019