Spar Nord Fonden's støtte på 50.000 kr. til Hornbæk Idrætsforening
Spar Nord støtte på 50.000 kr.Direktør Piet Petersen, Spar Nord Helsingør overrakte mandag den 12. oktober 2009 i Hornbæk Hallen 50.000 kr. til Hornbæk Idrætsforening.

I sin begrundelse for overrækkelsen af de mange penge sagde Piet Petersen:
Spar Nord Fonden Støtter blandt andet kulturelle formål i Spar Nord Banks virkeområde.
Det er vores lokale bankråd - med ejendomsmægler Mogens Brix Westergaard som formand - der er med til beslutte hvem der skal have støtte.
I spar Nord vil vi jo netop gerne fremme den kulturelle udvikling der sker lokalt og derfor er det helt naturligt at vi nu støtter Hornbæk Idrætsforening - fitnesscenter i form at donation på 50.000 kr. til fitnessmaskiner.
Det er naturligvis også i vores interesse at vi dermed kan øge kendskabet og interessen til Spar Nord afsluttede Direktør Piet Petersen.

Hovedformand Peter Poulsen takkede mange gange for den fornemme støtte på 50.000 kr. fra Spar Nord Fonden og sagde endvidere - der er så mange politikere der går rundt og siger at vi i Hornbæk altid bare snakker om så mange projekter som aldrig bliver til noget - men jeg skal love for at Hornbæk Idrætsforenings fitnessprojekt senest er en realitet i 2011.
Overrækkelsen af de 50.000 kr. fandt sted i Hornbæk Hallen hvor mere end 100 børn og unge for 10. gang er på Hornbæk Idrætsskole som afholdes af Hornbæk Idrætsforening i de tre første dage af efterårsferien.

Baggrund og formål med ansøgningen
Gennem de senere år er fitness blevet en populær og øget del af motionstilbuddene i Danmark. Det er især voksne, der dyrker det, men også store børn kan gå til fitness. I vid udstrækning dyrkes fitness i private, kommercielle fitnesscentre, der fortrinsvis er etableret i store byområder og i fx butikscentre, hvor der kommer mange mennesker
.

Motionsformen hører i høj grad med til billedet af dagens idrætstilbud, hvor fitness er med til at opretholde og udvikle kroppens styrke og kondition. Mere bredt anvendes fitness ved genoptræning efter sygdom og skader. For folk, der er oppe i årene, kan fitness være med til at forlænge kroppens fysiske formåen og dermed folks hele velvære.

Flere og flere idrætsforeninger har etableret sig med fitnesstilbud og dermed er fitness også blevet en del af foreningslivet, der bygger på fællesskab og socialt samvær. Landets to store idrætsorganisationer DIF og DGI har i fællesskab besluttet at fremme etablering af fitness i foreningsregi (Foreningsfitness – jfr.
www.foreningsfitness.dk ) og at det kan gøres som en del af eller i tilknytning til idrætten.

Det er denne tankegang, der ligger bag det kommende projekt Foreningsfitness i Hornbæk, hvor fitnesscentret skal etableres i tilknytning til Hornbæk IF og organiseringen sker i en selvstændig, frivillig fitnessforening under hovedafdelingen i Hornbæk IF.

Hornbækhallens bestyrelse og Hornbæk Idrætsforenings Hovedafdeling har besluttet at etablere et fitnesscenter i foreningsfitness-regi i tilknytning til Hornbækhallen. En projektgruppe, der skal arbejde med ideen, er netop nedsat. Gruppens opgave er bl.a. at beskrive forskellige dele af projektet: organisering, rekruttering af medlemmer, indretning med inventar, fitnessmaskiner og driftsudstyr, økonomi og drift.

Som grundlag for foreningsfitness i Hornbæk etableres foreningen Hornbæk Fitness Forening under Hornbæk Idrætsforening. Foreningen forventes etableret ved en stiftende generalforsamling her i efteråret 2009.  Der bliver tale om en selvstændig, juridisk og økonomisk afdeling, der med sin aktivitet godkendes af Helsingør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet for Hornbæk Fitness Forening er at tilbyde medlemmer at dyrke fitness, wellness og motion. I dette tilbud ligger også, at aktiviteterne kan foregå i faciliteter med aktuel indretning og høj kvalitet.

Økonomi
Som udgangspunkt er det Hornbæk Fitness Forenings opgave at tilvejebringe det økonomiske grundlag for at finansiere anskaffelse og installering fitnessmaskiner og -udstyr. Der forventes bl.a. anskaffet spinningcykler, forskellige redskaber, spejle mv, diverse maskiner, teknisk udstyr, IT/adgangskontrol, aflåselige skabe o.a. Det anslås, at det samlede beløb til etablering ligger på ca. 1 mill. kr. Dertil kommer løbende udgifter i forbindelse med drift.  Dette forventes finansieret ved medlemskontingenter. Hornbæk Foreningsfitness forventes at åbne ultimo 2011.

Med organiseringen er der mulighed for, at Hornbæk Fitness Forening kan opnå økonomisk etableringsstøtte – et rentefrit lån på op til 400.000 kr. – fra DIF/DGI til projektet. Derudover forventes tilskud fra Helsingør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskud fra sponsorer, fonde o.a. på ca. 600.000 kr.

Det er i denne forbindelse Hornbæk Idrætsforening har ansøgt Spar Nord Helsingør om at støtte etableringen.


  

Fra overrækkelsen ses Direktør Piet Petersen, Ejendomsmægler og lokalrådsformand Mogens Brix Westergaard og Hovedformand Peter Poulsen samt de mange glade børn fra årets idrætsskole i Hornbæk. (Foto: Torben Sørensen)


Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 23. maj 2012