Månedsmedlemskab

Bero
Kun månedsmedlemskab kan sættes i bero. Ønsker et medlem at stille et medlemskab i bero, skal dette meddeles senest den 14. i måneden for at kunne stilles i bero ved månedens udgang. Meddeles dette senere end den 14. i måneden, vil medlemskabet først kunne stilles i bero ved udgangen af den efterfølgende måned.

Berostillingen koster 200,00 kr. Medlemsskabet genstarter automatisk efter beroperioden udløber
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 1. maj 2019