Indmeldelse

Du kan indmelde dig ved at udfylde vores indmeldelsesblanket som kan downloades her. Blanketten er samtidig tilmelding til PBS.

Hvis det er en anden end dig selv der skal betale (f.eks. forældre eller ægtefælle) er det betalers cpr.nr. og bankkonto der skal skrives på blanketten. Du skal samtidig oplyse din fødselsdato. (ddmmåå). Dette fremgår også af blanketten.

Blanketten kan afleveres i den røde postkasse ved indgangen til fitnesscentret (Hornbækhallen 1. sal). Du kan også afleverer den i postkassen hos vores medlemsregistrator René Schibler, Mælkevejen 11, Hornbæk. Sidste mulighed er, at du kan sende den til fitness@hornbaekif.dk - du skal dog være opmærksom på, at det ikke er en krypteret/sikker mail.
 

Udmeldelse

Vil du udmeldes skriver du en mail til fitness@hornbaekif.dk. Du skal oplyse dit navn og adresse samt, hvornår medlemskabet skal ophører fra.

Opsigelsesregler

Opsiger du månedsmedlemskabet senest den 14. i måneden, kan medlemskabet ophøre ved månedens udgang. Opsiges månedsmedlemskabet efter den 14. i måneden, vil medlemskabet først kunne ophøre ved den efterfølgende måneds udgang.

Årsmedlemsskab kan kun opsiges i forbindelse med fornyelse, som normalt er 1. januar. Opsigelsen skal være modtaget senest 10. december året før, da vi ellers ikke kan nå at stoppe BetalingsService.  

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 16. april 2019