Michael Sørensen, Randi Michaelsen, Kirsten Grønlund, Andreas Fritzen, Peter Poulsen

Hornbæk Idrætsforening blev den 26. maj 2012 kåret som den første vinder af DGI's DM i Foreningsudvikling.
Med titlen fulgte 10.000 kr.

Det er stort at vinde det første Danmarksmesterskab i Foreningsudvikling og en kæmpe anerkendelse af alt det de mange frivillige i Hornbæk Idrætsforening går og gør i hverdagen.

STORT TIL LYKKE til os alle.

Læs hvad vi blev bedømt og vandt på her

Læs DGI's pressemeddelelse om dette her


Foreningsdag

Som led i Hornbæk Idrætsforenings deltagelse i DM i Foreningsudvikling afholdte vi en stor foreningsdag lørdag den 21. april 2012 på Hornbæk Idrætsanlæg.

Foreningsdagen var også vores 'lille' bidrag til Helsingør UNICEF By 2012.

De fleste afdelinger deltog og præsenterede sig flot på foreningsdagen med spændende tilbud til alle og hele idrætsanlægget var sitrende og fyldt med aktivitet. Sideløbende med afdelingsaktiviteterne og opvisninger var der diverse underholdningsindslag til fordel for Helsingør UNICEF by 2012.

Flere kom og hørte tidligere forbundsformand for Dansk Metal og lokal UNICEF ambassadør Georg Poulsen fortælle om sit spændende liv og undervejs synge lidt sange under musikalsk ledsagelse af Ole Kvist.

Der var også ”Zumba for Zambia” med lokal UNICEF ambassadør Yasmin som instruktør, der er lidt af en multikunstner og bl.a. kendt som sanger fra et utal af koncerter, coach på PUKs musical, super populær og motiverende zumba-instruktør og ikke mindst som kunstner bag den populære åbningssang til Kulturværftets åbning.
Yasmin lærte os også UNICEF sangen, skrevet af Søren Launbjerg.

På foreningsdagen kom der i alt 7925 kr. ind til Helsingør UNICEF By 2012.

Foreningsdagen blev således en stor succes og stor tak til alle der bidrog til dette.

Se billeder fra foreningsdagen her


                             Yasmin dansede Zumba for Zambia ved idrætsforeningens foreningsdag

Spørgeskemaundersøgelse 2012

Hornbæk Idrætsforening har som en del af vores deltagelse i DM i Foreningsudvikling netop afsluttet en spørgeskemaundersøgelse hvor vi har undersøgt brugernes og den øvrige lokalbefolknings ønsker og behov til idrætsforeningen samt oplevelse af idrætsforeningen generelt med henblik på at gøre foreningen endnu bedre.

554 har besvaret spørgeskemaet og de mange svar skal nu bearbejdes og omsættes til konkrete tiltag i idrætsforeningen.

Blandt de mange der havde svaret på spørgeskemaet trak vi på foreningsdagen lod om en IPad, og den heldige vinder blev Sofia Thirstrup Bertram.

Se spørgeskemaundersøgelsens resultater her

Som led i Hornbæk Idrætsforenings deltagelse i DM i Foreningsudvikling afholder vi en stor foreningsdag lørdag den 21. april 2012 kl. 13-17 på Hornbæk Idrætsanlæg.
Foreningsdagen dagen er også tænkt som vores 'lille' bidrag til Helsingør UNICEF By 2012.
Arrangementet er for alle i Hornbæk og omegn. Medlemskab af Hornbæk IF er intet krav.

Hornbæk Idrætsforening tæller i dag 3400 medlemmer i 17 forskellige afdelinger, og afdelingerne vil på foreningsdagen præsentere sig med spændende tilbud til alle – både af underholdende og inddragende art til de, der har lyst.
Hele idrætsanlægget vil være sitrende og fyldt med aktivitet, og under hele arrangementet vil der være spændende indslag fra vores afdelinger. Derudover vil der være informative standere for de enkelte underafdelinger af Hornbæk Idrætsforening til alle, der vil vide lidt mere om Hornbæk Idrætsforenings mange idrætsmæssige og kulturelle tilbud for borgerne i Hornbæk og omegn. Der vil også være mulighed for at høre mere om vores foreningsfitnesscenter,

som så småt er ved at tage form.

Sideløbende med afdelingsaktiviteter og opvisninger vil der være diverse underholdningsindslag i regi af Helsingør UNICEF by 2012.

Vi arbejder ihærdigt på en spændende og underholdende dag med masser af gode indslag, og vi har allerede aftaler om flere spændende indslag, og flere aftaler om dette er under vejs.
Kom bl.a. og hør tidligere forbundsformand og lokal UNICEF ambassadør Georg Poulsen fortælle lidt om sit spændende liv og undervejs synge et par sange eller tre under musikalsk ledsagelse af Ole Kvist - oplev dette festlige indslag for 25 kr. pr. person som ubeskåret går til Helsingør UNICEF By projektet.
Der vil også være 30 min. ”Zumba for Zambia” med ambassadør Yasmin som instruktør, der er lidt af en multikunstner og bl.a. kendt som sanger fra et utal af koncerter, coach på PUKs musical, super populær og motiverende zumba-instruktør og ikke mindst som kunstner bag den populære åbningssang til Kulturværftets åbning. 
For 50 kr. kan alle deltage i Zumba for flydende skoler, og pengene går direkte til Zambia-projektet. Yasmin vil også lære os UNICEF sangen, skrevet af Søren Launbjerg, og få alle til at synge med. Der kan selvfølgelig købes øl, vand, vin og lidt at spise til rimelige priser.

Vi glæder os til at se jer alle!

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen vedr.
DM i foreningsudvikling


DM I FORENINGSUDVIKLING HAR SAT NOGET I GANG


I skrivende stund er de forskellige afdelinger, der deltager i DM i Foreningsudvikling, i fuld gang med at søsætte og videreudvikle en lang række af de projekter, som er kommet på bordet i forbin­delse DGI’s udvælgelse af Hornbæk IF som en af Nordsjællands deltagende foreninger.

Og nogle af de tiltag som allerede er vedtaget/udarbejdet/fastlagt er en fælles foreningsdag, hvor vi vil gøre opmærksom på alle de muligheder Hornbæk IF har at tilbyde. Dagen er fastlagt til lørdag den 21. april – så notér den dato. Endvi­dere er det blevet besluttet at udarbejde en form for velkomst-brochure, så alle tilflyttere i området 3100 automatisk vil få den tilsendt.

Mandag den 30. januar deltog 24 nøglepersoner fra de forskellige afdelinger i en såkaldt workshop støt­tet af fagfolk fra DGI Nordsjælland. Formålet med workshoppen er primært at rekruttere folk til specifikke opgaver, og med hjælp fra DGI til at finde de redskaber, der skal til, for at få det ført ud i livet.

DM seminar 2012    DM seminar 2012    
DM seminar 2012
          DM seminariet i klubhuset mandag den 30. januar 2012 

Et af de helt store skridt i retning af Forenings-udvikling er naturligvis etableringen af Forenings­fitness. Og det håber vi snart at kunne tilbyde de mange interesserede. Læs mere om det her

Men ud over de konkrete tiltag - som her er nævnt - arbejdes der også med en lang række andre af slagsen. Dem kan du se herunder:

 

1. Faciliteter

- Foreningsfitness

- Klubhus

• Madaftener

• Hyggekroge og aktivitetsmateriel

• Sociale tiltag på tværs af underafdelinger

- Indgangsparti

• Informationsskærme

• Underafdelingsrepræsentation/-synlighed


2. Frivillige

- Frivillighedsseminar

- Fælles frivillighedskartotek

- Frivilligheds-anerkendende fællesaktiviteter/-anordninger

- Frivillige til opgaver i hovedafdelingen

- Værter-problemstillingen

 

3. Medlemsrekruttering og fastholdelse

- Foreningsdag

- Fælles rekrutteringsinitiativer – (klippekort, introperiode, prøvetræningspakke)

- Information til nye borgere - introduktionspakke

- Synlighedsaktiviteter

- Institutionssamarbejde (Skole, SFO, Ungdomsskole)

 

4. Underafdelingssamarbejde

- Bookingsystem

- Træningstids-afstemning

- Forum for gensidig erfaringsudveksling – Fast indslag på hovedbestyrelsesmøder?

- Koordinering af træner-/lederuddannelse?

- Sommer-/vintersportssamarbejde

- Økonomisk administration

- Ungeudvalgssamarbejde

- Fælles sponsorinitiativer? (Markedsføring, synlighed, sponsorforkælelsesarrangementer)

 

5. Ønsker, behov, synliggørelse og innovation

- Undersøgelse i lokalbefolkningen – ønsker, behov og udvikling

- Langsigtet planudvikling og visionsopsætning

- Ungeudvalgssamarbejde

__________________________________________________________________________________________________

Hornbæk Idrætsforening afleverede den 1. december 2011 til DGI vores visioner om en foreningsprofil ud fra følgende fire fastsatte hovedoverskrifter:

-           Foreningen i dag

-           Vores drømmescenarie

-           Vejen til drømmescenariet

-           Målsætning 2012

 

1.    Foreningen i dag

Hornbæk Idrætsforening er byens idrætsforening i Hornbæk med ca. 3500 indbyggere.

Hornbæk Idrætsforening er en paraplyorganisation med 3300 medlemmer, ca. 300 frivillige og i alt 17 underafdelinger, hvis aktiviteter spænder fra idrætsmæssig til kulturel karakter.

Organisering: Hovedbestyrelse og 17 afdelingsbestyrelser.

Aktiviteter: Fodbold, gymnastik (inkl. gang og løb), håndbold, badminton, tennis, petanque, karate, skydning, bridge, golf, krocket, bordtennis, vinterbadning og fiskeri. Derudover 3 afdelinger af mere kulturel karakter nemlig Fodboldens Venner, 4F og Hornbæk Scenen.

Faciliteter: En Hal, én multisal, én stor gymnastiksal og 3 mindre sale, 5 fodboldbaner, 4 tennisbaner, 24 petanquebaner samt grønne arealer, skov og strand i lokalområdet.

Og i 2012 anlægges der en kunstgræsbane på Hornbæk Idrætsanlæg til brug for fodboldklubberne på Nordkysten.

Samarbejdspartnere: Kommunen, daginstitutioner, øvrige lokale foreninger, sponsorer i det lokale erhvervsliv, DGI, DIF og Helsingør Sports Union.

 

2.    Vores drømmescenarie

I foråret 2014 udvikler foreningens sig fortsat og imødekommer borgernes ønsker til foreningens aktiviteter og form.

Underafdelinger samarbejder og har symbiotiske fællesstrategier for rekruttering af medlemmer og frivillige samt aktivitetsudvikler i spændingsfelterne mellem de enkelte underafdelinger.

Klubben er synlig i lokalmiljøet og rekrutterer til stadighed flere medlemmer og frivillige.

Der er et prægtigt socialt liv i og omkring foreningen, og størstedelen af byens børn og unge har deres naturlige gang i foreningen.

Men også senioridrætten er en voksende del af Hornbæk Idrætsforenings tilbud til byens borgere og her er foreningsfitness en vigtig aktivitet i lokalområdet.

Foreningen udnytter dens eksisterende faciliteter optimalt, og der er kommet flere og bedre faciliteter, som modsvarer foreningens størrelse, ønskede brede aktivitetsudbud og åbenlyse sundhedsinducerende potentiale.

Alt dette gør, at Hornbæk Idrætsforening på forbilledlig vis fremstår som et lysende fyrtårn for landets øvrige idrætsforeninger.

 

3.    Vejen til drømmescenariet – milepæle

-        Brugerundersøgelse: Dagsarrangement for lokalbefolkning med underholdning kombineret med verbal & elektronisk undersøgelse

-        Strategiplanlægning og konkrete samarbejdsaftaler underafdelingerne og dagsinstitutioner imellem omkring rekruttering af medlemmer samt afholdelse af fælles foreningsdag

-        Langsigtet planudvikling og afholdelse af midtvejsseminar

-        Udvikling af nuværende klubhus og det sociale miljø i foreningen

-        Synlighed: Fastholdelse og optimering af klubblad, informativt og indbydende indgangsområde i hallen, informationsmateriale til nye borgere, udnyttelse af medier og sociale medier.

-        Faciliteter: Implementering af foreningsfitness, øget halkapacitet, bookningssystemudvikling.

-           Oprettelse af ungeråd og nytænkt dialog med unge grupperinger.

-           Aktivt brug af DGI landsdelsforenings ressourcer og kompetencer.

 

4.    Målsætning 2012

-        Lokalbefolkningens ønsker og behov til foreningen er blevet undersøgt indgående, og der er opstillet en langsigtet plan for udviklingen af foreningen

-        Underafdelingerne har udviklet samarbejdet og inddraget lokale samarbejdspartnere yderligere initierende en øget medlemsrekruttering samt øvrige synergieffekter. Endvidere er planlagt en fælles foreningsdag.

-        Foreningen har igangsat initiativer til øget synlighed af foreningen og facilitetsudbygning.

-        Klubhuset og det sociale miljø er kraftigt optimeret, og langt flere - herunder også unge – er en del af foreningens sociale liv.

-       Indvielse af ny kunstgræsbane på Hornbæk Idrætsanlæg i efteråret 2012

Der rekrutteres flere frivillige. Der er en øget involvering og medbestemmelse, de frivillige anerkendes og beslutninger uddelegeres.

Vi tager vores nye foreningsfitnesscenter i brug og vores meget anerkendte klubblad er fortsat det store omdrejningspunkt for vores informationsvirksomhed til vores medlemmer, ledere, og trænere og Hornbæk by. 

Hornbæk Idrætsforening har derfor store forventninger til vores deltagelse i DM i Foreningsudvikling som kun på alle måder kan gavne den foreningsudvikling som vi og alle andre idrætsforeninger skal have både på kort og lang sigt og hvis der så også kan komme en større kommunalpolitisk forståelse for det vi går og gør for foreningslivet i Hornbæk vil det bestemt ikke gøre noget.

 

Peter P.
Hovedformand
2. december 2011

______________________________________________________________________________________________________________ 

35 særlig udvalgte idrætsforeninger er af DGI udvalgt til at deltage i DM i foreningsudvikling – en af foreningerne der er udvalgt er Hornbæk Idrætsforening. Vi skal nu henover det næste år dyste indenfor fem temaer.

Det er: 
• Ledelse – rekruttere flere frivillige
• Medlemmer – flere medlemmer, nye målgrupper
• Idræts- og aktivitetsudvikling – moderne og fleksible idræts- og motionstilbud
• Idrætsmiljøer og faciliteter – forbedre de fysiske rammer
• Aktiv involvering i lokalsamfundet – samarbejde med andre foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

Danmarks første DM i foreningsudvikling startede med en konference lørdag den 8. oktober i Århus for 3-6 repræsentanter fra hver af de udvalgte foreninger.
På konferencen fik deltagerne inspiration, viden og idéer til at udvikle deres forening på ovennævnte udvalgte områder. 

I maj 2012 kårer DGI's DM komite fem vindere, dvs. de fem foreninger, der i særlig grad har udviklet sig i forhold til de mål, foreningen satte på konferencen den 8. oktober 2011.

Fra Hornbæk Idrætsforening er det særligt afdelingerne indenfor gymnastik, håndbold, badminton, tennis og hovedafdelingen, der deltager i DM i foreningsudvikling – men vi satser selvfølgelig på, at alle afdelinger, der er med i HIF, får gavn og glæde af, at vi er med i DM i foreningsudvikling.

Jeg er på idrætsforeningens vegne både glad og stolt over, at vi er udtaget til at være med i dette udviklingsprojekt under DGI – det kan kun blive godt, til gavn for idrætsforeningens mange medlemmer, ledere, trænere, instruktører og andre frivillige der hjælper til i regi af Hornbæk Idrætsforening.

Peter P.
Hovedformand
10. oktober 2011


DM i Foreningsudvikling 2011-2012
Fra Hornbæk Idrætsforening deltog fra venstre Michael Sørensen, Karina Nicolajsen, Peter Poulsen, Andreas Fritzen,
Randi Michaelsen og Kirsten Grønlund i konferencen i Århus.

 


 

 

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 30. april 2013