Generalforsamling

Bordtennisklubben afholder den 1. ordinære generalforsamling søndag den 20. februar kl 10.00, Kantinen, Hornbæk skole

1.       Valg af dirigent
2.       Formandens beretning
3.       regnskabsaflæggelse
4.       Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

4.1.    Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til senior spillere 700 kr. og ungdomspillere 500 kr. for sæsonen 2011/2012
4.2.    Bestyrelsen foreslår 8 mindre ændringer til vedtægterne
4.3.    Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen udvides med et medlem fra ungdomsafdelingen og foreslår Dan Augustinus

5.       På valg er formand Kim Nielsen og sekretær Thomas lynge, begge genopstiller

6.       EventueltUdskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 1. marts 2011