Generalforsamling Hornbæk Bordtennis Klub

Lørdag den 12. april kl. 10.00 i Tumlesalen på Hornbæk skole.Agenda


1.       Valg af dirigent


2.       Formandens beretning

3.       Regnskabsaflæggelse

·         Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til kr. 1.200 for sæsonen 2014/2015

 
5.      
Valg

a.       På valg er Kassér Claus Jensen som udtræder af bestyrelsen

b.      Næstformand Dan A. udtræder også af bestyrelsen, hvorefter rollen nedlægges


6.       Eventuelt

Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen)

 

 Vi glæder os til at se jer

 


Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 2. april 2014