Hornbæk Idrætsforening BTK indkalder hermed til

Generalforsamling

Lørdag den 21. marts 2015 kl. 10.00

Hornbæk Skole, Tumlesalen

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Vi anbefaler at alle vores medlemmer møder op denne dag grundet dialog omhandlende klubbens fremtidige setup.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder afdelingen på et mindre morgentraktement.

 

På Bordtennis klubbens vegne

Steen Jørgensen

Formand

 

Der er selvfølgelig mulighed for træning herefter, så husk jeres tøj og bat.

 

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 24. februar 2015