Helsingør Kommune har nedsat et Idrætsråd den 1. januar 2014.

Rådets formål er, at rådgive Helsingør Kommunes Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg i idrætspolitiske spørgsmål samt fremme synspunkter mellem idrætsforeninger og fagudvalg om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører bredde- og eliteidræt.

Rådet skal endvidere styrke samarbejdet mellem breddeidræt og eliteidræt samt fremme indsatser og initiativer indenfor idrætsområdet jf. Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik.

Idrætsrådet har til opgave, at:

  • agere høringspart i politikker og planer med særlig betydning for idrætsområdet

  • stille forslag til konkret udmøntning af aktivitets- og materialetilskud tilknyttet idrætsområdet

  • stille forslag til fordeling af støtte til eliteidræt- og talentudvikling i forhold til Helsingør Kommunes elitestøttekoncept

  • understøtte en fælles strategi for talentudvikling i samarbejde med skole og uddannelsesinstitutioner

  • understøtte og beslutte klubudviklingsforløb

  • understøtte og beslutte uddannelsesforløb for trænere, instruktører og ledere

  • udvikle idéer med fokus på idræt, foreningsliv og sundhedsfremme

  • deltage med repræsentanter i Idræts- og fritidsforum

  • deltage i komité for uddeling af idrætspriser i forbindelse med Sportsgalla

  • fremme mulighederne for frivillig hjælp til større idrætsbegivenheder

Udpegning til Idrætsrådet sker for en 2-årig periode. Udpegningen finder sted senest 1. marts i lige år.
Idrætsrådet består af 12 udpegede medlemmer fra følgende områder:

Jesper Hviid

Helsingør Golf Klub
Repræsentant for idrætsforeninger, der også har handicapidræt som aktivitet.
Udpeget af interesseorganisation.

Trine Bay

Hornbæk IF Hovedafdeling
Repræsentant for idrætsforeninger
Udpeges af interesseorganisation

Frank Jensen

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger 
Udpeges af interesseorganisation

Richard O'Dwyer

Helsingør Sports Union
Repræsentant for idrætsforeninger 
Udpeges af interesseorganisation

Kitt Montell

Espergærde IF Gymnastik
Repræsentant for eliteidrætsklubber. Repræsenterer andre idrætsgrene med eliteniveau
Udpeget af Sundhed-, idræts- og fritidsudvalget

Birthe Steenberg

Helsingør IF Atletik
Repræsentant for idrætsforeninger repræsenterer de nuværende satsningsidrætter.
Udpeges af interesseorganisation

Finn Moseholm

FC Helsingør
Repræsentant for eliteidrætsklubber. Repræsenterer de nuværende satsningsidrætter
Udpeget af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Piet Petersen

Indsigt i eliteidræt og erhvervsforhold
Udpeget af Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Allan Jørgensen

Helsingør Eliteidræts Akademi, Idrætslinjen
uden stemmeret

Hans Henrik Schmidt

Leder af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg
Uden stemmeret

Peter Poulsen (A)

Helsingør Byråd
Uden stemmeret

Per Tærsbøl (C)

Helsingør Byråd
Uden stemmeret

 
 

 

 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 5. januar 2018