Fitness - april 2012               Første dag - opvarmning
            Henrik Olsen ved nogle af de nye fitnessmaskiner                                          Så er vi i gang

 

Læs mere om Hornbæk Foreningsfitness her

Hornbæk Fitness
Hornbæk IF er nu gået i gang med etablering af det foreningsbaserede fitnesscenter i Hornbæk Hallen – og vi vil løbende melde ud om udviklingen i projektet, organisering, starttidspunkt, medlemskab, aktiviteter, priser mm. Det er selvfølgelig intentionen, at alle skal kunne være med - og til overkommelige priser.

Snart indkalder idrætsforeningen til stiftende generalforsamling for foreningsfitnesscentret.
Allerede nu er vi dog interesserede i at høre fra jer, der kunne tænke jer at blive medlemmer i det kommende fitnesscenter: Send en mail eller ring til John Larsen fra Hornbæk IF’s fitnessgruppe, John.H.Larsen@DanBolig.dk  
mobil: 40 72 52 20.
Vi hører også gerne fra jer, der evt. kunne tænke jer at blive frivillige instruktører i fitnesscentret. Vi har tidligere fået en tilkendegivelse herom fra en række interesserede, men hører gerne fra alle, der nu er interesserede.  
Alle instruktører får grundlæggende fitnessuddannelse. Se mere herom på www.foreningsfitness.dk  
 
Vi håber på stor opbakning og på snart at kunne realisere foreningsfitness i Hornbæk.

Venlig hilsen
Fitnessgruppen i Hornbæk IF
27. januar 2012


Slappe principper i Helsingør Byråd
Siden 2008 har Hornbæk Idrætsforening arbejdet på at få foreningsfitness til Hornbæk. Og Helsingør Kommune har længe – i hvert tilfælde i ord – bakket op om projektet. Desværre har et flertal i byrådet fået idelogisk sæbe i øjnene og vil ofre vores projekt på de hellige markedsmekanismers alter.

Medlemmerne i Hornbæk Idrætsforening har længe efterspurgt mulighed for at styrke- og konditionstræne bl.a. som supplement til den idræt, de dyrker i forvejen. Deres og de øvrige Hornbæk-borgeres ønsker vil vi gerne imødekomme, ligesom vi mener, at idrætsforeningerne både har pligt til og skal have mulighed for at følge med tiden og borgernes behov.

Derfor har vi i flere omgange søgt om lånegaranti hos Helsingør Kommune, der har set meget positivt på projektet. Ja, faktisk har man i kommunens perspektivplan på idrætsområdet fastslået, at ’Hornbæk er derfor et perfekt område at opstarte foreningsfitness’. Men desværre har der ikke været råd til at give de lånegarantier, vi har haft behov for.

Derfor har vi selv fundet lokale, private erhvervsfolk, der har bakket op med lånegarantier på 2 millioner kroner. Og derfor har vores seneste ansøgning til kommunen kun drejet sig om en garanti på 1,5 millioner kroner – en fjerdel af det oprindelige beløb.

Alligevel sagde efter en gang snik snak et flertal i Byrådet mandag den 23. januar nej til vores ansøgning endnu en gang. Og minsandten om ikke Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne også stemte i mod vores ansøgning på trods af, at han den 13. december 2011 havde stemt for denne i idrætsudvalget – hvem sagde vendekåbe! 

Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti bakkede op om og stemte for vores ansøgning om en kommunegaranti på 1½ million kroner og stor tak for det.

Men denne gang var det ikke hensynet til kommunens økonomi, der var afgørende for flertallet i Byrådet. Nej, nu handler det pludselig om ikke at genere en privatperson, der – mens vores store arbejde har stået på og bl.a. været omtalt i Helsingør Dagblad og her på hjemmesiden samt i klubbladet – har fået den ide, at han vil starte sit eget, private fitnesscenter i Hornbæk. En linje SFs medlemmer af Byrådet højst alternativt også støtter.

Så nu er alle de fine ord fra perspektivplanen glemt. Og glemt er også alle principper om at støtte og udvikle en folkelig og frivillig indsats for idræt, motion og folkesundhed hos børn, unge og ældre. De må ifølge borgmesteren og Per Tærsbøl samt andre af flertallets Byrådsmedlemmer vige for ikke at bremse et privat, kommercielt initiativ. Men det er et helt forrykt argument – såvel Kommunernes Landsforening som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for længst slået fast, at foreningsfitness ikke er konkurrenceforvridende – og det ved bl.a. Per Tærsbøl godt.

Derudover lyder borgmester Hecht-Nielsens begrundelse, at Hornbæk Idrætsforening selv kan gennemføre projektet. Det er ikke første gang, vi får at vide, at vi må klare os selv her i Hornbæk, og til det er der kun at sige: Det bliver vi i hvert tilfælde nødt til.

Den lokale konservative Jens Bertram gik også i mod vores ansøgning og til det er der kun at sige, at hans stillingtagen har været en kæmpe skuffelse for mange både i HIF og i Hornbæk som helhed.

I øvrigt finder de samme politikere, underligt nok ikke det er konkurrenceforvridende, at kommunen selv driver et udmærket fitnesscenter i Helsingør svømmehal som jo er omgivet af flere private fitnesscentre – jeg siger bare moral er godt, men dobbelt moral er ikke dobbelt så godt!

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen gav på Byrådsmødet tilsagn om, at kommunen nu ville undersøge muligheden for, at Hornbæk Idrætsforening kan købe ca. 500 m2 grund på idrætsanlægget af kommunen til det kommende foreningsfitnesscenter, idet det ville gøre lånemulighederne bedre for idrætsforeningen på det private lånemarked når nu ikke kommunen ville stille en kommunegaranti på de ønskede 1½ million kroner.

Vi skal nok få vores foreningsfitness i Hornbæk. I første omgang åbner vi til maj/juni i midlertidige lokaler på idrætsanlægget, hvor alle er naturligvis velkomne – særligt de byrådspolitikere, der kan trænge til at få strammet deres slappe principper op. 

Med venlig hilsen

Peter Poulsen
Hovedformand
Hornbæk Idrætsforening
24. januar 2012


Politikerne siger nej til Foreningsfitness på Hornbæk Idrætsanlæg
Den 13. september 2011 behandlede Idræts- og Sundhedsudvalget Hornbæk Idrætsforenings ansøgning om en kommunegaranti på 3,5 mill. kr. til vores foreningsfitnessprojekt.
Efter det oplyste fra udvalgets formand Jørgen Hansen sagde et flertal på 4 mod 1 (Jørgen Hansen) igen nej til vores ansøgning og dermed ser det desværre meget sort ud i forhold til at få etableret et foreningsfitnesscenter på Hornbæk Idrætsanlæg når vi ikke i dette udvalg kan få en politisk opbakning til den ønskede kommunegaranti.
Jørgen Hansen kunne selvfølgelig ikke oplyse konkrete detaljer fra udvalgets behandling af sagen, men det er efter min opfattelse noget der efterhånden ligner politisk chikane mod os i Hornbæk Idrætsforening fra flertallet i udvalget, at man ikke vil anbefale vores foreningsfitnessprojekt - dette på trods af, at Idræts- og Sundhedsudvalget i deres perspektivplan for investeringer i idrætsanlæg og faciliteter udpeger netop Hornbæk som ” et perfekt område at opstarte foreningsfitness og placeringen vil være ved Hornbækhallen. Der skal ved etablering af foreningsfitness i Hornbæk udarbejdes en model for Pay’n’Play der tager højde for turismen”.

Udvalget vil tilsyneladende hellere bakke op om det private initiativ om at lave et fitnesscenter i den gamle stationsbygning i Hornbæk - det er for mig komplet uforståligt at et flertal i et kommunalt udvalg hellere vil bakke et privat fitnesscenter op frem for at støtte kommunens største idrætsforening i at lave et foreningsfitnesscenter - hvor er den idrætspolitiske logi i dette ???

Derfor må vi desværre se et flertal i udvalget som modstanderen til vores projekt og jeg mener at vi ikke længere skal bruge tid og kræfter på at få flertallet overbevist om det gode i vores projekt - det vil efter min opfattelse ikke fører til noget for de er desværre fuldstændig udenfor politisk rækkevidde i forhold til vores projekt - kun guderne må vide hvorfor.
Vi har nu brugt tæt på 100.000 kr. på vores projekt vedr. foreningsfitness og hvis der var rimelighed til så burde Idræts- og Sundhedsudvalget betale os disse penge - men det skal vi nok heller ikke forvente at flertallet i udvalget har vilje og mod til. 
 
Jeg har henover sommeren sonderet nogle muligheder for en privat garantistillelse til vores fitnessprojekt uden dette pt. har givet nogle konkrete tilsagn om denne mulighed - men jeg vil som en sidste mulighed for at kunne realiserer vores projekt igen tage kontakt til denne kreds af private erhvervsfolk for at hører dem om der overhovedet er nogle muligheder for dette.
 
Peter P.
Hovedformand
Hornbæk IF
23. september 2011  

Læs referatet fra Idræts- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen den 13. september 2011 - her

Læs pressemeddelelse fra DGI Nordsjællands formand Per Frost Henriksen fra den 14. september 2011 - her


Fitnessprojektet på Hornbæk Idrætsanlæg
Vores stort anlagte fitnessprojekt på godt 400 m2 er indtil videre skrinlagt, idet vi ikke har fået mulighed for at låne de 5 mill. kr. som projektet ville koste.
Dette er sket efter, at kommunen først afslog at låne os pengene og efterfølgende heller ikke ønskede, at deponere et tilsvarende beløb, som de offentlige låneregler foreskriver, hvis man skal stille en såkaldt kommunegaranti.
Derfor ansøgte kommunen i 2010 indenrigsministeriet om en deponeringsfritagelse, men denne ansøgning har ministeriet netop afslået.
Og uden en kommunegaranti er der desværre ingen mulighed for at låne pengene i et kreditforeningsselskab.
Trods denne nedslåede meddelelse har vi alligevel besluttet, at se nærmere på et reduceret fitnessprojekt på 250 m2 opført i pavilloner placeret på et passende sted på idrætsanlægget.
Vi har netop modtaget et tilbud fra firmaet Bilsby om opførsel af sådanne pavilloner, og har nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der senest den 1. maj 2011 skal komme med et oplæg til dette eventuelle pavillonbyggeri, herunder om der uden om kommunen kan skabes økonomisk grundlag for at lave et fitnesscenter på Hornbæk Idrætsanlæg.

Sidste nyt: Byrådet har på deres møde den 7. marts 2011 sendt sagen tilbage til behandling i Idræts- og Sundhedsudvalget med henblik på yderligere undersøgelser og muligheder. - læs mere her
Peter P.
Hovedformand
9. marts 2011


Fitnesscenter på Hornbæk Idrætsanlæg
Fonden Hornbæk Hallen og Hornbæk Idrætsforening har nu besluttet sig for de videre planer med at etablere et fitnesscenter samt et nyt klubhus.
Med de netop udarbejdede tegninger for det ambitiøse projekt vil vi nu gå i gang med at søge den fornødne økonomi til gennemførelse af projektet, og første skridt på vejen hertil er en låneansøgning til idrætsudvalget i Helsingør kommune, således at vi kan låne de godt 6 mill. kr. som projektet koster.
Projektet går i korte træk ud på, at der efter en ombygning etableres et fitnesscenter på omkring 400 m2 i det nuværende klubhus på 1. sal samt mødelokalerne på 2. sal og at stueetagen omkring halinspektørens kontor ombygges og udbygges til et nyt klubhus og aktivitetsområde samt mødefaciliteter.
Det er vores forventning, at ombygningen/tilbygning kan påbegyndes så hurtigt som muligt, når låneansøgning og byggetilladelse i kommunen er på plads.

Peter P.
19. marts 2010

Læs om idrætsudvalgets behandling af sagen den 17. august 2010 her

Læs om økonomiudvalgets behandling af sagen den 23. august 2010 her


Spar Nord Fonden's støtte på 50.000 kr. til Hornbæk Idrætsforening

Direktør Piet Petersen, Spar Nord Helsingør overrakte mandag den 12. oktober 2009 i Hornbæk Hallen 50.000 kr. til Hornbæk Idrætsforening.

I sin begrundelse for overrækkelsen af de mange penge sagde Piet Petersen:
Spar Nord Fonden Støtter blandt andet kulturelle formål i Spar Nord Banks virkeområde.
Det er vores lokale bankråd - med ejendomsmægler Mogens Brix Westergaard som formand - der er med til beslutte hvem der skal have støtte.
I spar Nord vil vi jo netop gerne fremme den kulturelle udvikling der sker lokalt og derfor er det helt naturligt at vi nu støtter Hornbæk Idrætsforening - fitnesscenter i form at donation på 50.000 kr. til fitnessmaskiner.
Det er naturligvis også i vores interesse at vi dermed kan øge kendskabet og interessen til Spar Nord afsluttede Direktør Piet Petersen.

Hovedformand Peter Poulsen takkede mange gange for den fornemme støtte på 50.000 kr. fra Spar Nord Fonden og sagde endvidere - der er så mange politikere der går rundt og siger at vi i Hornbæk altid bare snakker om så mange projekter som aldrig bliver til noget - men jeg skal love for at Hornbæk Idrætsforenings fitnessprojekt senest er en realitet i 2011.
Overrækkelsen af de 50.000 kr. fandt sted i Hornbæk Hallen hvor mere end 100 børn og unge for 10. gang er på Hornbæk Idrætsskole som afholdes af Hornbæk Idrætsforening i de tre første dage af efterårsferien.

Baggrund og formål med ansøgningen
Gennem de senere år er fitness blevet en populær og øget del af motionstilbuddene i Danmark. Det er især voksne, der dyrker det, men også store børn kan gå til fitness. I vid udstrækning dyrkes fitness i private, kommercielle fitnesscentre, der fortrinsvis er etableret i store byområder og i fx butikscentre, hvor der kommer mange mennesker
.

Motionsformen hører i høj grad med til billedet af dagens idrætstilbud, hvor fitness er med til at opretholde og udvikle kroppens styrke og kondition. Mere bredt anvendes fitness ved genoptræning efter sygdom og skader. For folk, der er oppe i årene, kan fitness være med til at forlænge kroppens fysiske formåen og dermed folks hele velvære.

Flere og flere idrætsforeninger har etableret sig med fitnesstilbud og dermed er fitness også blevet en del af foreningslivet, der bygger på fællesskab og socialt samvær. Landets to store idrætsorganisationer DIF og DGI har i fællesskab besluttet at fremme etablering af fitness i foreningsregi (Foreningsfitness – jfr.
www.foreningsfitness.dk ) og at det kan gøres som en del af eller i tilknytning til idrætten.

Det er denne tankegang, der ligger bag det kommende projekt Foreningsfitness i Hornbæk, hvor fitnesscentret skal etableres i tilknytning til Hornbæk IF og organiseringen sker i en selvstændig, frivillig fitnessforening under hovedafdelingen i Hornbæk IF.

Hornbækhallens bestyrelse og Hornbæk Idrætsforenings Hovedafdeling har besluttet at etablere et fitnesscenter i foreningsfitness-regi i tilknytning til Hornbækhallen. En projektgruppe, der skal arbejde med ideen, er netop nedsat. Gruppens opgave er bl.a. at beskrive forskellige dele af projektet: organisering, rekruttering af medlemmer, indretning med inventar, fitnessmaskiner og driftsudstyr, økonomi og drift.

Som grundlag for foreningsfitness i Hornbæk etableres foreningen Hornbæk Fitness Forening under Hornbæk Idrætsforening. Foreningen forventes etableret ved en stiftende generalforsamling her i efteråret 2009.  Der bliver tale om en selvstændig, juridisk og økonomisk afdeling, der med sin aktivitet godkendes af Helsingør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Formålet for Hornbæk Fitness Forening er at tilbyde medlemmer at dyrke fitness, wellness og motion. I dette tilbud ligger også, at aktiviteterne kan foregå i faciliteter med aktuel indretning og høj kvalitet.

Økonomi
Som udgangspunkt er det Hornbæk Fitness Forenings opgave at tilvejebringe det økonomiske grundlag for at finansiere anskaffelse og installering fitnessmaskiner og -udstyr. Der forventes bl.a. anskaffet spinningcykler, forskellige redskaber, spejle mv, diverse maskiner, teknisk udstyr, IT/adgangskontrol, aflåselige skabe o.a. Det anslås, at det samlede beløb til etablering ligger på ca. 1 mill. kr. Dertil kommer løbende udgifter i forbindelse med drift.  Dette forventes finansieret ved medlemskontingenter. Hornbæk Foreningsfitness forventes at åbne ultimo 2011.

Med organiseringen er der mulighed for, at Hornbæk Fitness Forening kan opnå økonomisk etableringsstøtte – et rentefrit lån på op til 400.000 kr. – fra DIF/DGI til projektet. Derudover forventes tilskud fra Helsingør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskud fra sponsorer, fonde o.a. på ca. 600.000 kr.

Det er i denne forbindelse Hornbæk Idrætsforening har ansøgt Spar Nord Helsingør om at støtte etableringen.

Spar Nord støtte på 50.000 kr.
  

Fra overrækkelsen ses Direktør Piet Petersen, Ejendomsmægler og lokalrådsformand Mogens Brix Westergaard og Hovedformand Peter Poulsen samt de mange glade børn fra årets idrætsskole i Hornbæk. (Foto: Torben Sørensen)Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 17. januar 2014