HSU logo

På et ekstraordinært Årsmøde i HSU den 25. april 2019 besluttede man at nedlægge HSU efter næsten 100 års virke.


Læserbrev fra den 2. april 2019:

Historisk fejltagelse at nedlægge Helsingør Sports Union

Helsingør Sports Unions (HSU) nuværende ledelse ønsker at opløse HSU på et ekstraordinært indkaldt årsmøde den 25. april 2019.

HSU's blev stiftet i 1920 og har til formål at samle idrætsforeningerne i Helsingør Kommune og gennem samarbejde fremme idrætslivet i kommunen.

HSU skulle arbejde for at skabe de bedste vilkår for de mange frivillige idrætsledere i kommunen.

Men set ud fra mit synspunkt er det meget begrænset hvad HSU har bedrevet de sidste 4 år. Opgaven med at sikre indflydelse burde være en hjertesag for HSU’s nuværende ledelse, så i stedet for at anbefale at unionen nedlægges, burde unionens nuværende ledelse gå forrest for at finde nye kræfter som kan gå forrest i bestræbelserne på at få genskabt et stærkt og velfungerende HSU til gavn og glæde for idrætsforeningerne i Helsingør kommune.

Som idrætsforeningernes interesseorganisation er det vel HSU, om nogen, der bør arbejde for opnå bedst mulig indflydelse på idrættens fremtid i kommunen herunder hvad der skal ske med kommunens nuværende Idrætsråd og det gør man efter min opfattelse ikke ved at nedlægge HSU. Det vil være noget af en falliterklæring.

Der må da være en række frivillige idrætsledere i kommunen der vil og kan tage over i HSU for sikre at den nuværende ledelse ikke begår en historisk fejltagelse og nedlægger Helsingør Sports Union.
 

Peter Poulsen, Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening

Tidligere formand for

Helsingør Sports Union

2008-2014

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

HSU
Helsingør Sports Union - i daglig tale HSU - er paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Helsingør Kommune.

Medlemmer
HSU har omkring 24.000 medlemmer, hvoraf ca. 10.000 er under 26 år.
Disse medlemmer er fordelt i ca. 120 foreninger eller afdelinger.

Ledelse
HSU's ledelse, der alle består af frivillige mennesker, bliver valgt på unionens Årsmøde, der afholdes én gang årligt i marts måned.

Formål
HSU's formål er at samle idrætsforeningerne i Helsingør Kommune og gennem samarbejde fremme idrætslivet i kommunen.

Indsatsområder
HSU arbejder for at skabe de bedste vilkår for de mange frivillige idrætsledere i kommunen blandt andet gennem kursusvirksomhed, administration af tilskud samt rådgivning, oplysning og information om idræt.

Interesseorganisation
HSU ønsker at varetage den samlede idræts interesser i forhold til Helsingør Kommune og bliver bl.a. indbudt til udvalgte punkter på Idrætsudvalgets møder.

Læs HSU's nyhedsbrev december 2009 her

Læs HSU's nyhedsbrev marts 2010 her

Læs HSU's nyhedsbrev august 2010 her

Læs HSU's nyhedsmagasin november 2010 her

Læs HSU's nyhedsmagasin december 2011 her

Læs HSU's nyhedsmagasin juni 2012 her

Læs HSU's nyhedsmagasin januar 2013 her


Forslag fra HSU til ny struktur på idrætsområdet - læs mere
her

Følg HSU på Facebook her

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 7. maj 2019