Hornbæk Idrætsforenings Ungdomsfond
 
Fonden er stiftet den 9. april 2008 af Thomas og Finn Vindahl Andersen, Jørgen Ahrendt Jensen og Hornbæk Idrætsforenings Hovedbestyrelse.
 
Fondens formål:
Fonden har til formål, at yde økonomiske bidrag til børn og unge i forbindelse med sociale og sportslige aktiviteter. Bidrag kan ydes såvel på det individuelle plan som kollektivt.
 
Målgruppe:
Støtteberettigede er børn og unge under 25 år, som er medlem af Hornbæk Idrætsforening.
 
Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af fire personer, 3 personer udpeget af Hornbæk Idrætsforenings Hovedbestyrelse og 1 person udpeget af giverne Finn og Thomas Vindahl Andersen og Jørgen Ahrendt Jensen.
 
Ansøgning:
Bidrag fra fonden ydes efter ansøgning. Der skal søges på ansøgningsskema. Ansøgningsfrister er 15. marts og 15. oktober.
Ansøgningsskemaet sendes til formanden for Fonden:
Peter Storminger på mail 
kpstorminger@mail.tele.dk 
Uddelingen af fondsmidler finder sted primo april og primo november. 

Hent ansøgningsskema her
 
Tegning af fonden:
Fonden tegnes af formanden for fonden og formanden for HIF’s hovedbestyrelse.
 
Regnskab:
Fondens regnskab udarbejdes af Hornbæk IF’s Hovedkasserer.
Anbringelse:
Fondens midler anbringes til bedst mulig forrentning.
 
Fondens bestyrelse:
 
Nedlæggelse af fonden:
Fonden nedlægges når midlerne i fonden er uddelt.
 
 
Peter Storminger
Formand for Ungdomsfonden
 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 23. april 2015