Helsingør Kommune
Teknisk Forvaltning
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
 
 
                                                                                                                               Hornbæk, den 4. marts 2008
 
 
Vedr. forslag til lokalplan nr. 5.31 for ”Boligområde nord for åsen i Hornbæk”
 
Som formand for Hornbæk Idrætsforening skal jeg på vegne af samtlige afdelinger herunder hovedafdelingen komme med følgende indsigelser til det udsendte lokalplanforslag:
 
Som det fremgår af lokalplanforslaget indgår forslag om bebyggelse af arealer, der både grænser op til Hornbæk Idrætsanlægs opvisningsbane og øvrige fodboldtræningsbaner samt petanqueanlægget. Såfremt bebyggelsen gennemføres vil det få meget store og uheldige konsekvenser for idrætsanlæggets fremtidige udvidelsesmuligheder. For at sige det lige ud, så vil det nærmest blive umuligt med udvidelsesmuligheder af Hornbæk Idrætsanlæg.
 
Fra Hornbæk Idrætsforening foreslår vi, at arealet øst for opvisningsbanen tages ud af lokalplanforslaget og reserveres til idrætsområde, så det nuværende idrætsanlæg har mulighed for udvidelse – et behov, vi allerede mærker i dag. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at vi stadig arbejder på og forventer børne/ungeinstitutionsprojektet gennemført i samme område - og med en hel sportshal tilknyttet. Dette projekt vil måske få problemer, hvis bebyggelsen opføres så tæt på idrætsanlægget.
 
Idrætsanlægget er også meget følsomt omkring afvanding og den del af bebyggelsen ved fodboldbanerne kan derfor ikke efter vores opfattelse tåle et højere vandpres.
Derfor er vi bange for at, bebyggelsen og terrænreguleringerne i lokalplan nr. 5.31 får stor negativ betydning for de omliggende områders grundvandsspejl m.m.
 
Vi opfordrer derfor Helsingør Byråd til at revurdere lokalplanforslaget i henhold til ovenstående og i øvrigt også i relation til hele lokalområdets infrastruktur.
 
 
 
Med venlig hilsen
Hornbæk Idrætsforening
 
 
Peter Poulsen
Hovedformand 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 19. juli 2008