På baggrund af Helsingør Dagblad's omtale lørdag den 12. juli 2008 af den groteske sag vedr. den netop vedtagne lokalplan 5.31 om boliger ved Hornbæk Idrætsanlæg blev sagen efterfølgende meget omtalt i medierne - se og hør hvad der blev sagt om dette nedenfor:

Se DR 1 TV Avisen fra lørdag den 12. juli 2008 om problemerne vedr. den netop vedtagne lokalplan 5.31 om boliger ved Hornbæk Idrætsanlæg - her 

Se TV 2 Lorry fra søndag den 13. juli 2008 om problemerne vedr. den netop vedtagne lokalplan 5.31 om boliger ved Hornbæk Idrætsanlæg - her 

P4 Københavns Radio lørdag den 12. juli 2008 kl. 11.30 om problemerne vedr. den netop vedtagne lokalplan 5.31 om boliger ved Hornbæk Idrætsanlæg - her


Sagens udvikling

Se idrætsforeningens indsigelser af 4. marts 2008 over lokalplan 5.31 her

Se kommunes brev af 8. juli 2008 til idrætsforeningen og HIF's svar af 11. juli 2008 vedr. sagen om lokalplan 5.31 - her 

Se idrætsforeningens klage af 16. juli 2008 til Naturklagenævnet over lokalplan 5.31 her


Her bliver ikke stille!
Det er ikke så sært, at Venstres Johannes Hecht-Nielsen i et læserbrev i Helsingør Dagblad den 17. juli 2008 ønsker stilhed over sagen om lokalplanen ved Hornbæk Idrætsanlæg. Sagen har fået avis-læsere og tv-seere landet over til at ryste på hovedet af de ”tossede” politikere i Helsingør Byråd. For hvordan kan man finde på at placere boliger klods op af et idrætsanlæg og derefter advare idrætsforeningen om, at man kan finde på at pålægge den restriktioner, hvis de nye beboere synes, at det støjer for meget?
 
Jeg kan godt forstå, at Johannes Hecht-Nielsen og borgmester Per Tærsbøl forsøger at tale den sag ned, men det vil ikke lykkes dem – og da slet ikke med den nedladende arrogance, de begge udviser over for de mennesker, der frivilligt og ulønnet bruger deres fritid på at skabe aktiviteter for børn, unge og voksne i Hornbæk.
 
Til Johannes Hecht-Nielsen skal jeg blot tilføje, at det brev Hornbæk Idrætsforening har modtaget ikke blot er en ’almindelig høflig orientering’, man af sit hjertes godhed har udsendt fra borgmesterkontoret. For det første er det et lovkrav, at kommunen skal orientere parterne om vedtagne lokalplaner. For det andet er der intet høfligt over brevets formulering om, at Idrætsforeningen ’må kunne forvente at blive pålagt restriktioner ved boldbanerne, såfremt de kommende nye beboere vil klage over støj fra idrætsanlægget’.
 
Også Morten Westergaard havde et læserbrev i Dagbladet den 17. juli 2008 og hvad dette angår, er jeg da glad for, at Morten Westergaard er imod, at Hornbæk Idrætsforening kan blive pålagt restriktioner på grund af støj. Men det synspunkt burde han have handlet på langt tidligere – fx da lokalplanen var til afstemning 26. juni 2008. Havde han stemt imod her, kunne han have været tungen på vægtskålen, der væltede den tossede plan – men det gjorde han ikke. Derfor har han også et medansvar for den situation, flertallet i Byrådet har bragt Hornbæk Idrætsforening i.
 
Sluttelig vil jeg gerne på Hornbæk Idrætsforenings vegne takke for den opbakning, vi har mødt i denne sag fra snart sagt alle andre end lige flertallet i Helsingør Byråd. Og jeg vil gerne love én ting: I denne sag vil Hornbæk Idrætsforening kæmpe ligesom vi gør på boldbanen – for sejrens, men også for retfærdighedens skyld.

Peter Poulsen
Hovedformand
19. juli 2008


Farceagtig udvikling om lokalplan 5.31 
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af den endelige lokalplan 5.31 om boliger ved Hornbæk Idrætsanlæg har idrætsforeningen modtaget et brev af 8. juli 2008 fra Borgmester Per Tærsbøl og kommunaldirektør Flemming Jensen hvori de bl.a. skriver – citat: "Der vil muligvis kunne komme klager over støj fra boldbanerne, som også er i brug søndage. Eventuelle klager vil kunne medføre, at idrætsbanerne vil blive pålagt restriktioner" citat slut.

Meget har jeg oplevet i min sin som hovedformand for Hornbæk Idrætsforening, men dette høre så absolut til noget af det mest groteske. Derfor har jeg også i et brev til Borgmester Per Tærsbøl den 11. juli 2008 på vegne af idrætsforeningen protesteret kraftigt over, at vi vil kunne blive pålagt restriktioner på idrætsbanerne.

Som det sikkert er de fleste bekendt, gjorde Hornbæk Idrætsforening indsigelser mod vedtagelse af den omtalte lokalplan, men på trods af dette har dels Ejendomsudvalget og Byrådet nu vedtaget den endelige lokalplan. Dette må vi så nødtvungent leve med, at der nu bliver bygget boliger på et areal, hvor Idrætsforeningen gerne havde set, at dette areal blev sikret til udvidelse af boldbaner på idrætsanlægget.

Men når vi samtidig så i brevet får besked på, at hvis der kommer klager fra de kommende nye beboere over støj fra idrætsbanerne, som også er i brug om søndagen, vil dette kunne medføre, at idrætsbanerne vil blive pålagt restriktioner, så synes jeg – undskyld udtrykket – simpelthen, at "kæden falder af".

Nu har Hornbæk Idrætsanlæg ligget dér i 30 år til gavn og glæde for både børn, unge og ældre, uden vi har generet nogen som helst, og nu skal vi lige pludselig have at vide og en trussel hængende over hovedet, at såfremt der kommer klager fra kommende beboere på det nye boligareal, så vil vi kunne blive pålagt restriktioner på idrætsbanerne.
Dette hverken vil eller kan Idrætsforeningen leve med og jeg skal derfor helt klart gøre opmærksom på, at dette accepterer vi på ingen måde.

Det må efter idrætsforeningens opfattelse være således, at beboere på det kommende areal nord for åsen i forbindelse med deres eventuelle køb af hus dér, må gøres opmærksom på, at det ligger op ad et idrætsanlæg, hvor der vil kunne være nogen støj, både fra idrætsaktiviteter, men også fra kræmmermarkeder, koncerter o. lign., som vi altid har afholdt på Hornbæk Idrætsanlæg og der er også mulighed for, at der på et senere tidspunkt vil komme børneinstitutioner, som vil kunne give noget støj i dagtimerne.

Jeg ved ikke om kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 5.31 i henhold til planloven er udarbejdet en VVM (vurdering af virkninger for miljøet) undersøgelse, men såfremt der er udarbejdet en sådan har jeg anmodet kommunen om en kopi af denne inden ankefristens udløb den 6. august 2008. Dette er med henblik på en overvejelse om at klage til Naturklagenævnet over kommunes udarbejdelse og behandling af sagen vedr. lokalplan 5.31.

Jeg har også anmodet Borgmesteren om at foranledige, at denne meget uhensigtsmæssige "klausul", hvor idrætsbanerne vil kunne blive pålagt restriktioner, simpelthen tages ud af kommunens bemærkninger i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, således at vi ikke skal have denne hængende over hovedet som en konstant trussel mod de idrætsmæssige og kulturelle aktiviteter, der fremover også vil være på Hornbæk Idrætsanlæg.

Peter Poulsen
Hovedformand
14. juli 2008
 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 25. juli 2008