Klubbladet - Hornbæk Idrætsforening Informerer

Proceduren for aflevering af stof til klubbladet er følgende:

Afdelingernes indlæg til klubbladet skal sendes direkte til produktionsleder Harry Duus, derfor er der skitseret nogle retningslinier som I bedes overholde. Det vil gøre arbejdet lettere og eventuelle misforståelser undgås.

Alle afdelinger samt andre samarbejdspartnere bedes informerer relevante personer i de enkelte afdelinger om denne procedure.

RETNINGSLINIER:

- Send alle indlæg samlet og på én gang

- Lav en prioriterings-liste over de sendte indlæg, så man ved pladsmangel, ved hvad der evt. kan udelades

- Undgå for mange billeder og prioriter i rækkefølge

- Husk billedtekster (de der laver bladet, kender jer ikke)

- Husk at det bedste resultat opnåes med billeder i så høj opløsning (pixel) som muligt, (ellers risikerer du at billederne bliver meget små).

- Husk korte præcise navne på filer.

- Det er aftalt med Harry Duus at der skal kvittereres for modtagelse af de indsendte indlæg -
Har man ikke senest to arbejdsdage, efter man har sendt sit indlæg til Harry Duus, modtaget en kvittering på modtagelse bedes man ringe eller maile for at tjekke om indlægget er modtaget eller ej.

- Afsender og modtager er vigtig på e-mail:
Eks. Modtager: Til HIF - Informerer oktober
Emne: Håndboldens indlæg oktober

Indlæggene sendes til Harry Duus på e-mail adresse: duus@duuskompagni.dk  

Er du i tvivl eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte Harry Duus på 22275161 eller undertegnede, for mere information.

Jeg håber og forventer at ovennævnte vil blive fulgt og det ikke giver anledning til de store problemer.

Med venlig hilsen

Peter Poulsen
Hovedformand

 

 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 14. februar 2018