Hornbæk Idrætsforening

Årsberetning 2011/2012

Hovedgeneralforsamling søndag den 29. april 2012

 

De fleste afdelinger har nu afviklet deres generalforsamlinger, og det er min opfattelse, at det gennemgående går godt i de fleste afdelinger i Hornbæk Idrætsforening.

Dog må jeg desværre konstaterer at hverken Karate eller Bordtennis har fået afviklet deres generalforsamlinger som de skulle jf. idrætsforeningens vedtægter § 9, hvor generalforsamlingen skal være afviklet senest den 15. april. Derfor må jeg indskærpe, at hvis man vil være en del af fællesskabet i Hornbæk Idrætsforening, så er man også nød til at overholde foreningens vedtægter og få afholdt sine generalforsamlinger inden for reglerne i vores vedtægter og sådan må det være fremover.

En afdeling har skiftet formand, idet Randi Michaelsen, formand for Tennisafdelingen, er blevet afløst af Lis Svenning.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Randi for et stort og fornemt frivilligt foreningsarbejde som formand for Tennisafdelingen.

Jeg vil samtidig byde Lis Svenning velkommen som ny formand for Tennisafdelingen samt velkommen i hovedbestyrelsen i Hornbæk Idrætsforening – jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.

Nyt Æresmedlem

Det var mig en stor glæde på foreningsdagen sidste weekend at kunne udnævne Randi Michaelsen som nyt Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening – i øvrigt nummer 10 i rækken af nulevende Æresmedlemmer.

I midten af 60’erne flyttede hun og familien til Hornbæk, og ret hurtigt blev hun en vigtig del af det talentfulde håndboldhold, der i en årrække opnåede mange bemærkelsesværdige resultater. Og under inspiration af koryfæer som Bent Bæk, Niels Svan Olsen og Hans Henriksen blev hun allerede som 17-årig indvalgt i håndboldbestyrelsen. I 1986 blev hun valgt til formand for håndboldafdelingen. En post hun bestred i 6 år frem til den 1. marts 1987, hvor hun in absentia – på grund af influenza - blev valgt til Hornbæk Idrætsforenings 2. kvindelige Hovedformand.

Det blev til to spændende og hæsblæsende år med indvielse af hallen i slutningen af 1988 som et af de helt store højdepunkter i vores forenings nu over 100 årige historie.

I 2009 var det så tennisafdelingen, der i de følgende år skulle nyde godt af hendes indsats, da hun indvilligede i at træde til, da afdelingens formand trådte tilbage. Og først her for nylig overlod hun formands-tøjlerne til andre kræfter.

Værd at nævne er også hendes mangeårige virke som HIF’s repræsentant i Havnefestkomitéen og Halfonden. Dertil kommer en frivillig indsats i en lang række funktioner som er kommet Hornbæk IF til gavn i en lang årrække. Og senest har hun været en vigtig tovholder i foreningsdagen som vi afholdte sidste weekend, samt vores deltagelse i DM i foreningsudvikling. Og allerede den 11.- 12. maj kan vi opleve hende i årets Hornbæk Revy, hvor hun ikke bare er skuespiller, men også samler trådene. Hun medvirkede i øvrigt også i HIF’s jubilæums-revy tilbage i 2008.

Og at der er tale om en super aktiv kvinde ud over det sædvanlige, vidner en lang række af hendes andre frivillige gøremål i vores by om. Jeg behøver blot at nævne rollen Natteravn, medlem af Menighedsrådet og meget andet.

At hun så tilmed altid er imødekommende og positiv gør, at hun altid har været vellidt overalt, og i de mange år, jeg har arbejdet sammen med hende i forskellige sammenhæng i idrætsforeningen har det altid været en stor fornøjelse.

Endnu engang Til Lykke til Randi som nyt Æresmedlem af Hornbæk Idrætsforening.

Tak til Kirsten og Frits Frederiksen Fond

Hornbæk Idrætsforening, Espergærde Idrætsforening og Kronborg Cup har efter ansøgning i 2011fået et tilskud på 30.000 kr. fra Kirsten og Frits Frederiksen Fond, til anskaffelse og renovering af et telt til foreningsbrug.

Tilskuddet på de 30.000 kr. er anvendt til anskaffelse af et telt på 120 m2, som vi har købt af Helsingør Kommune for kr. 20.000,- men da teltet ikke er nyt, skal der bruges 10.000 kr. til reparation af teltet således, at teltet kan komme i perfekt stand.

Ved køb af teltet af kommunen følger også en lille scene.

Formålet med køb af teltet og scenen er, at de lokale idrætsforeninger m.fl., efter nærmere aftaler, kan leje teltet til mange forskellige arrangementer til glæde for foreningernes medlemmer samt andre i lokalområderne.

Teltet som i fuldstørrelse er 120 m2 er en kæmpe hjælp i forbindelse med foreningernes mange aktiviteter, hvortil der skal bruges et telt og en scene.

Hornbæk Idrætsforening vil gerne sige tak til Kirsten og Frits Frederiksen Fond for tilskuddet på de 30.000 kr.

Danmarksmesterskab til Kirsten Madsen

Formanden for Hornbæk Petanque Kirsten Madsen blev, sammen med Jørgen Erik Olsen fra Holbæk, Danmarksmester i rækken mix-double veteran, som blev afviklet i Middelfart i begyndelse af juli måned sidste år.

Hovedafdelingen ønsker endnu engang Kirsten Madsen og hendes makker fra Holbæk stort til lykke med det flotte Danmarksmesterskab – et flot resultat som fortjener stor anerkendelse.

Årets Sportstalent

Helsingør Sports Union uddeler hvert år i samarbejde med Spar Nord en pris til et talent.

I år tilfaldt prisen Anton Douglas Nielsen fra Hornbæk Golfklub. Talentprisen blev uddelt på Helsingør kommunes Sportsgalla fest lørdag den 4. februar 2012 på Kulturværftet i Helsingør.

Anton Douglas Nielsen har vundet 4 nationale ranglisteturneringer, hvilket ingen danske juniorgolfere har gjort i de sidste 4 år.

Sammen med en række andre topplaceringer resulterede det i en samlet 3. plads på den nationale danske juniorrangliste for 2011.

Anton deltog i efteråret i de skånske mesterskaber for herrer, en turnering hvor også de professionelle deltog. Det resulterede i en flot 3. plads til den danske junior.

Internt i Hornbæk Golfklub har Anton i 2011, ud over en række klubturneringer, som junior vundet klubmesterskabet i både hulspil og slagspil for herrer og slagspil for juniorer.

Antons flotte præstationer på golfbanen resulterede i efteråret 2011 i en udtagelse til Dansk Golf Unions observationsgruppe til herrelandsholdet.

Stor til lykke til Anton skal der lyde fra Hornbæk Idrætsforening.

Årets idrætsleder

Helsingør Kommune og Danmarks Idræts-Forbund giver 'Du gør en forskel' prisen til en lokal idrætsleder, der har gjort en særlig indsats for den lokale idræt.
Helsingør Kommune og Danmarks Idræts-Forbund har givet prisen til Peter Poulsen, Hornbæk Idrætsforening og Helsingør Sports Union.

Prisen blev overrakt ved Helsingør Kommunes Sportsgalla-arrangement der blev afholdt på Kulturværftet den 28. maj 2011.

Prisen blev givet til Peter Poulsen for hans dedikerede og vedvarende arbejde for idrætten og idrættens vilkår, både som formand for Hornbæk Idrætsforening og som formand for Helsingør Sports Union og Peter Poulsen har gennem en lang årrække været en markant og synlig idrætsleder, der med sin arbejdsomhed er en vigtig faktor for idrætten i Helsingør Kommune.

Fodbolden fortsat i serie 1
Fodboldens 1. hold sikrede sig i juni måned 2011endnu en sæson i serie 1.

Cheftræner John Larsen har valgt at sige stop som træner efter mange år på trænerposten, og ny cheftræner bliver Steen Egesø.

Tak til John Larsen for en stor og flot indsats som træner i Hornbæk. Jeg ser frem til et godt samarbejde med John Larsen som nu er blevet formand for den nye foreningsfitnessafdeling i Hornbæk Idrætsforening og samtidig er John Larsen blevet medlem af hovedbestyrelsen i HIF.

DM i foreningsudvikling

35 særlig udvalgte idrætsforeninger blev i 2011 af DGI udvalgt til at deltage i DM i foreningsudvikling – en af foreningerne der blev udvalgt var Hornbæk Idrætsforening. Vi har derfor henover de sidste 9 måneder dystet indenfor fem temaer.

Det er: 
• Ledelse – rekruttere flere frivillige
• Medlemmer – flere medlemmer, nye målgrupper
• Idræts- og aktivitetsudvikling – moderne og fleksible idræts- og motionstilbud
• Idrætsmiljøer og faciliteter – forbedre de fysiske rammer
• Aktiv involvering i lokalsamfundet – samarbejde med andre foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

Danmarks første DM i foreningsudvikling startede med en konference lørdag den 8. oktober i Århus.
På konferencen fik vi inspiration, viden og idéer til at udvikle vores forening på ovennævnte udvalgte områder. 

Siden startskuddet i oktober måned har vi arbejdet intens på at udvikle og skabe nye tiltag i idrætsforeningen - bl.a. deltog 24 nøglepersoner fra de forskellige afdelinger den 30. januar i en såkaldt workshop støt­tet af fagfolk fra DGI Nordsjælland. Formålet med workshoppen var primært at lære, at rekruttere folk til specifikke opgaver i idrætsforeningen, og med hjælp fra DGI til at finde de redskaber, der skal til, for at få det ført ud i livet.

Den 24. maj 2012 kårer DGI's DM komite fem vindere, dvs. de fem foreninger, der i særlig grad har udviklet sig i forhold til de mål, foreningerne satte sig efter konferencen den 8. oktober 2011.

Fra Hornbæk Idrætsforening er det særligt afdelingerne indenfor gymnastik, håndbold, badminton, tennis og hovedafdelingen, der deltaget i DM.
Jeg benytte lejligheden til at takke Randi Michaelsen, Karina Nicolajsen, Kirsten Grønlund, Michael Sørensen og Andreas Fritsen for det store arbejde og samarbejde vi har haft i arbejdsgruppen omkring DM i Foreningsudvikling.

Jeg er på idrætsforeningens vegne både glad og stolt over, at vi blev udtaget til at være med i dette udviklingsprojekt under DGI – det kan kun blive godt, til gavn for idrætsforeningens mange medlemmer, ledere, trænere, instruktører og andre frivillige der hjælper til i regi af Hornbæk Idrætsforening – og skulle det blive til et Danmarksmesterskab til os vil det jo være et kæmpe skulderklap til hele idrætsforeningen for det store arbejde vi hver især går og gør i hverdagen.

Foreningsdag

Som led i Hornbæk Idrætsforenings deltagelse i DM i Foreningsudvikling afholdte vi en stor foreningsdag lørdag den 21. april 2012 på Hornbæk Idrætsanlæg.

Foreningsdagen var også vores 'lille' bidrag til Helsingør UNICEF By 2012.

De fleste afdelinger deltog og præsenterede sig flot på foreningsdagen med spændende tilbud til alle og hele idrætsanlægget var sitrende og fyldt med aktivitet. Sideløbende med afdelingsaktiviteterne og opvisninger var der diverse underholdningsindslag til fordel for Helsingør UNICEF by 2012.

Flere kom og hørte tidligere forbundsformand for Dansk Metal og lokal UNICEF ambassadør Georg Poulsen fortælle om sit spændende liv og undervejs synge lidt sange under musikalsk ledsagelse af Ole Kvist.

Der var også ”Zumba for Zambia” med lokal UNICEF ambassadør Yasmin som instruktør, der er lidt af en multikunstner og bl.a. kendt som sanger fra et utal af koncerter, coach på PUKs musical, super populær og motiverende zumba-instruktør og ikke mindst som kunstner bag den populære åbningssang til Kulturværftets åbning.

Yasmin lærte os også UNICEF sangen, skrevet af Søren Launbjerg.

På foreningsdagen kom der i alt 7925 kr. ind til Helsingør UNICEF By 2012.

Foreningsdagen blev således en stor succes og stor tak til alle der bidrog til dette.

Spørgeskemaundersøgelse

Hornbæk Idrætsforening har som en del af vores deltagelse i DM i Foreningsudvikling netop afsluttet en spørgeskemaundersøgelse hvor vi har undersøgt brugernes og den øvrige lokalbefolknings ønsker og behov til idrætsforeningen samt oplevelse af idrætsforeningen generelt med henblik på at gøre foreningen endnu bedre.

554 har besvaret spørgeskemaet og de mange svar skal nu bearbejdes og omsættes til konkrete tiltag i idrætsforeningen.

Blandt de mange der havde svaret på spørgeskemaet trak vi på foreningsdagen lod om en IPad, og den heldige vinder blev Sofia Thirstrup Bertram.

Havnefesten
Havnefesten der blev afholdt lørdag den 30. juli og søndag den 31. juli 2011 blev en stor succes med over 10.000 gæster på festpladsen.
Fantastisk underholdning med bl.a. På Slaget 12 og ikke mindst Queen Machine - det er så absolut ikke sidste gang, vi har set og ikke mindst hørt Queen Machine i Hornbæk - de gav en fantastisk koncert søndag eftermiddag på den store scene. Men også underholdningen søndag formiddag med Georg Poulsen og Ole Kvist trak mange mennesker og fik mange roser med på vejen.
Økonomien omkring havnefesten blev også rigtig god idet omsætningen blev på hele 806.000 kr. mod 730.000 kr. i 2010 og regnskabet viste et flot overskud på i alt 175.000 kr. mod 126.000 kr. i 2010, hvoraf Hornbæk Idrætsforenings andel udgjorde 51.000 kr. mod 37.000 kr. i 2010. 
Hornbæk Havnefest arrangeres af Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et samarbejde med Hornbæk Havneforening og Hornbæk Havn.
Jeg vil gerne sige stor tak til hele havnefestkomitéen samt til de omkring 350 hjælpere, der hjalp til før, under og efter havnefesten - uden jeres hjælp var der ingen havnefest.

Hornbæk Havnefest 2012 afholdes fredag den 27. - lørdag den 28. og søndag den 29. juli på Hornbæk Havn.

Fredag den 27. juli bliver der på havnepladsen en fantastisk koncert med The Storm med bl.a. Pernille Rosendahl, også kendt som dommer i X-factor.

Efter koncerten med The Storm er der after-party i Vise Vers Huset hvor det lokale band Sweet Charlie 5 spiller.

Hornbækløbet 2011

659 deltagere var med i den 3. udgave af Hornbækløbet – 139 deltagere mere end i 2010 - som blev afviklet lørdag den 30. juli.

Løbet blev igen en kæmpe succes og ser ud til at have bidt sig fast som en årlig tilbageværende begivenhed i Hornbæk.

Jeg vil gerne på vegne af Hornbæk Idrætsforening takke Hornbæk Rotaryklub for et godt og veltilrettelagt arrangement. Hornbækløbet 2012 afvikles lørdag den 28. juli.

Herlig festaften for klubhusværterne

Lørdag den 17. september mødte 25 feststemte mennesker ved Scandlinesterminalen.

Vi skulle til Helsingborg – nærmere betegnet Wallmans Saloner – til middag og underholdning.

Alt var vellykket, middagen med 3 retter mad med vin samt kaffe og kage – og underholdningen, som i øvrigt blev begået af samme unge mennesker, som serverede ved bordene - den var bare for fuld udblæsning, for hvor kunne de dog bare synge og danse.

En dejlig aften sammen med en flok kendte ansigter. Men hvorfor var der ikke flere klubhusværter med?  I gik glip af noget!

Hornbæk Idrætsskole 2011

Idrætsskolen i Hornbæk var i 2011 noget helt andet – ikke at der var blevet lavet så vildt og voldsomt meget om, i forhold til de sidste mange år, men der var færre børn og unge, hvilket gav os bedre mulighed for at fordybe og have lang mere tid til de enkelte aktiviteter. Idrætsskolen blev igen en succes for de 70 børn og unge fra 7 til 15 år, som havde valgt at bruge deres tre første dage i skolernes efterårsferie på at deltage.

Det var tre dage med fokus på idræt, bevægelse og socialt samvær samt en række andre små og store aktiviteter, som det alsidige program havde lagt op til.

Tak til Super Brugsen Hornbæk samt Hornbæk Bageren. Der skal videre siges tak til DGI-Nordsjælland for det tætte samarbejde omkring afviklingen af Idrætsskolen.

Yderligere skal alle de forældre, som hjalp til med de mange forskellige opgaver i løbet af de tre dage, ha’ en stor tak for deres engagement og involvering. Uden deres hjælp og støtte havde instruktører og holdleder ikke kunnet koncentrere sig 100 % om arbejdet med børnene og de unge.

Der skal også lyde en tak til Birthe, Jette, Stig og Joe for det gode samarbejde.

Også tak til Hornbæk Skole for lån af deres idrætsfaciliteter.

Tak til at instruktører, gruppeledere samt hjælpere som gav børnene mange udfordringer, venskaber samt tre gode spændende dage med masser af spændende aktiviteter. 

Der skal også lyde en stor tak til Ole Raslow og Karsten Bo Baden for deres store arbejde og indsats før, under og efter årets idrætsskole.

Jeg håber, at alle de mange frivillige idrætsledere, trænere og instruktører også i år har mod på at arrangerer og afvikle Hornbæk Idrætsskole for 13. gang.

Hornbæk Idrætsskole modtager 20.000 kr. fra Nordea-fonden

Nordea-fonden kunne tirsdag 15. november 2011 overrække 20.000 til Hornbæk Idrætsskole, som DGI Nordsjælland og Hornbæk IF står bag.

- Hornbæk har et rigtigt godt ry blandt idrætten, og det ligger til grund for at Nordea-fonden støtter Hornbæk Idrætsskole med 20.000 kr. i år, sagde Christian Jensen, repræsentant for Nordea-fonden og tidligere filialdirektør i Nordea Helsingør.
- Nordea-fondens bankråd for Helsingør og Fredensborg, lagde også vægt på det store frivillige arbejde der ligger bag Hornbæk Idrætsskole, forklarede Christian Jensen, og kunne dermed overrække checken til Idrætsskoleleder Ole Raslow fra Hornbæk IF og formand Per Frost Henriksen fra DGI Nordsjælland.

- Vi er utrolig glade for støtten til projektet, og et skulderklap som vil blive påskønnet og jeg er helt sikker på at det vil genere endnu mere aktivitet, sagde Per Frost Henriksen formand for DGI Nordsjælland.

Der skal endnu engang lyde en stor tak til Nordea-fonden for tilskuddet på de 20.000 kr.

Slappe principper i Helsingør Byråd

Siden 2008 har Hornbæk Idrætsforening arbejdet på at få foreningsfitness til Hornbæk. Og Helsingør Kommune har længe – i hvert tilfælde i ord – bakket op om projektet. Desværre har et flertal i byrådet fået idelogisk sæbe i øjnene og vil ofre vores projekt på de hellige markedsmekanismers alter.

Medlemmerne i Hornbæk Idrætsforening har længe efterspurgt mulighed for at styrke- og konditionstræne bl.a. som supplement til den idræt, de dyrker i forvejen. Deres og de øvrige Hornbæk-borgeres ønsker vil vi gerne imødekomme, ligesom vi mener, at idrætsforeningerne både har pligt til og skal have mulighed for at følge med tiden og borgernes behov.

Derfor har vi i flere omgange søgt om lånegaranti hos Helsingør Kommune, der har set meget positivt på projektet. Ja, faktisk har man i kommunens perspektivplan på idrætsområdet fastslået, at ’Hornbæk er derfor et perfekt område at opstarte foreningsfitness’. Men desværre har der ikke været råd til at give de lånegarantier, vi har haft behov for.

Derfor har vi selv fundet lokale, private erhvervsfolk, der har bakket op med lånegarantier på 2 millioner kroner. Og derfor har vores seneste ansøgning til kommunen kun drejet sig om en garanti på 1,5 millioner kroner – en fjerdel af det oprindelige beløb.

Alligevel sagde efter en gang snik snak et flertal i Byrådet mandag den 23. januar nej til vores ansøgning endnu en gang. Og minsandten om ikke Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne også stemte i mod vores ansøgning på trods af, at han for nylig havde stemt for denne i idrætsudvalget – hvem sagde vendekåbe! 

Socialdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti bakkede op om og stemte for vores ansøgning om en kommunegaranti på 1½ million kroner og stor tak for det.

Men denne gang var det ikke hensynet til kommunens økonomi, der var afgørende for flertallet i Byrådet. Nej, nu handler det pludselig om ikke at genere en privatperson, der – mens vores store arbejde har stået på og bl.a. været omtalt her i klubbladet – har fået den ide, at han vil starte sit eget, private fitnesscenter i Hornbæk. En linje SFs medlemmer af Byrådet højst alternativt også støtter.

Så nu er alle de fine ord fra perspektivplanen glemt. Og glemt er også alle principper om at støtte og udvikle en folkelig og frivillig indsats for idræt, motion og folkesundhed hos børn, unge og ældre. De må ifølge borgmesteren og Per Tærsbøl samt andre af flertallets Byrådsmedlemmer vige for ikke at bremse et privat, kommercielt initiativ. Men det er et helt forrykt argument – såvel Kommunernes Landsforening som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har for længst slået fast, at foreningsfitness ikke er konkurrenceforvridende – og det ved bl.a. Per Tærsbøl godt.

Derudover lyder borgmester Hecht-Nielsens begrundelse, at Hornbæk Idrætsforening selv kan gennemføre projektet. Det er ikke første gang, vi får at vide, at vi må klare os selv her i Hornbæk, og til det er der kun at sige: Det bliver vi i hvert tilfælde nødt til.

Den lokale konservative Jens Bertram gik også i mod vores ansøgning og til det er der kun at sige, at hans stillingtagen har været en kæmpe skuffelse for mange både i HIF og i Hornbæk som helhed.

I øvrigt finder de samme politikere, underligt nok ikke det er konkurrenceforvridende, at kommunen selv driver et udmærket fitnesscenter i Helsingør svømmehal som jo er omgivet af flere private fitnesscentre – jeg siger bare moral er godt, men dobbelt moral er ikke dobbelt så godt!

Foreningsfitness nu en realitet i Hornbæk

Vi får på trods af politikernes modvilje alligevel vores foreningsfitness i Hornbæk. I første omgang åbner vi den 1. juni i midlertidige lokaler på idrætsanlægget, hvor alle naturligvis er velkomne – særligt de byrådspolitikere, der kan trænge til at få strammet deres slappe principper op.

På en stiftende generalforsamling den 20. marts 2012 blev Hornbæk Idrætsforenings Foreningsfitnessafdeling stiftet og dermed skrev Hornbæk Idrætsforening endnu engang noget til foreningens 104 årige historie.

Hornbæk Idrætsforening tæller nu 18 afdelinger med mere end 3400 medlemmer som i de kommende måneder vil blive væsentligt forøget efter etablering af foreningsfitness, idet omkring 200 allerede har vist stor interesse for vores foreningsfitness.

Lokalerne er ved at blive klargjort og fitnessmaskiner til mange hundrede tusinde er købt og betalt og allerede opstillet klar til brug.

I løbet af maj måned vil de første 16 fitness instruktører gennemgå en af foreningsfitness betalt instruktøruddannelse så de er klar til at tage i mod de første fitnessmedlemmer den 1. juni.

Den første bestyrelse for den nye foreningsfitnessafdeling i Hornbæk Idrætsforening blev valgt på den stiftende generalforsamling og ser således ud:

-         Formand John Larsen (tidligere landsholdspiller i fodbold og fodboldtræner i Hornbæk IF)

-         Kasserer Henrik Olsen

-         Bestyrelsesmedlem Jørgen Dalbech Nielsen

-         Bestyrelsesmedlem Dinna Arensbak

-         Bestyrelsesmedlem Jesper Christensen

-         Suppleant Charlotte Larsen

-         Revisor Bjarne Kring

-         Revisorsuppleant Jørn Lien

Første aktivitet for den nye bestyrelse var den 28. marts hvor man afholdte et informationsmøde om vores nystartet foreningsfitness.

Der kom 60 personer til informationsmødet hvilket må betegnes som en stor succes og en stor interesse for vores nye tiltag.

Den nyvalgte bestyrelse med formand John Larsen i spidsen gav en grundig information om foreningsfitness.

Det kommer til at koste 199 kr. om måneden at være medlem i foreningsfitnessafdelingen eller man kan købe et års medlemskab til 1990 kr. hvilket svare til 166 kr. pr. måned - ved begge medlemsskaber skal man betale et indmeldelsesgebyr på 200 kr.

Der er også et åbningstilbud på 1000 kr. inkl. indmeldelsesgebyr for de sidste 7 måneder af 2012.

Som medlem har man så ret til både at komme i fitnesscentret samt deltage på et eller flere af de 5 hold som oprettes i foreningsfitness i et tæt samarbejde med gymnastikafdelingen – tak til både gymnastikafdelingen og fitnessafdelingen for jeres unikke samarbejde.

Den nye Foreningsfitnessafdeling er allerede blevet optaget som medlem i Helsingør Sports Union og i DGI Nordsjælland.

Juletræsfesten – igen en succes

Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 3. december 2011 blev igen en succes med 150 børn og ca. 150 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene.

Endvidere var der god børneunderholdning, og Broens spillemænd hyggede med god julemusik.

Tak til alle, der deltog og tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne.

En særlig tak Super Brugsen i Hornbæk, som sponsorede en del af arrangementet.

Også tak til Matas i Hornbæk som sammen med Super Brugsen solgte billetter.

Helsingør UNICEF By 2012

Siden Vejle i 1998 tog imod udfordringen og blev den første UNICEF By, har en række kommuner overtaget stafetten og været årets UNICEF By - I år er det Helsingør Kommunes tur.

At være UNICEF By indebærer to hovedaktiviteter: Dels skal man som kommune forestå en indsamling af midler til et konkret UNICEF projekt for børn i et udviklingsland, dels skal man forestå et oplys­ningsarbejde om børns vilkår i andre lande, Børne konventionen m.m. i forhold til byens egne børn og unge.

I forbindelse med UNICEF By, vil der foregå en ræk­ke forskellige aktiviteter i Helsingør Kommune i hele 2012, som alle har til formål at indsamle penge til Zambia. Andre aktiviteter har desuden til formål at udbrede kendskabet til børns vilkår i Zambia.

Jeg er som formand for Helsingør Sports Union med som idrættens repræsen­tant i styregruppen og HSU har i første omgang formidlet det gode budskab og initiativ ud til alle vores medlemsforeninger og HSU arbejder også selv på et projekt til støtte for Helsingør som UNICEF By 2012. Jeg vil naturligvis også opfordre til, at så mange foreninger som mu­ligt, forsøger at stable aktiviteter på benene, der kan gøre UNICEF BY 2012 til en stor og spændende begivenhed.

Det kunne være indsamlinger under sportskampe og klubarrange­menter, donering af billetindtægter og deltagerge­byrer på f.eks. motionsløb, ”kendiskampe” in­denfor tennis, golf, fodbold, roning m.v. - ja det er egentlig kun fantasien, der sætter grænsen.


Kunstgræsbane på Hornbæk Idrætsanlæg

I 2011 blev det besluttet, at Helsingør Kommunes tredje kunststofbane placeres i Hornbæk.

Den nye kunststofbane er budgetteret til at koste i omegnen af 7 mio. kr., og derfor er der måske mange, som ikke rigtig forstår, at kommunen har råd til en kunstgræsbane, men ikke kan yde garanti til et lån til foreningsfitness i Hornbæk.

Og det kan jeg godt forstå. Men det er jo politik. En kunstgræsbane på Nordkysten har længe været planlagt og budgetteret. Og den har hele tiden haft 1. prioritet i Helsingør kommune.

Den nye kunstgræsbane forventes færdig, så den kan tages i brug til efteråret 2012 og det er ikke kun en bane for Hornbæk men for alle fodboldklubberne på nordkysten. 

Ungdomsjubilæumsfonden

I forbindelse med idrætsforeningens 100 års jubilæum i 2008, blev der oprettet en ungdomsjubilæumsfond på baggrund af den meget flotte gave på 100.000 kr. som vi fik af Thomas og Finn Vindahl Andersen og Jørgen Ahrendt Jensen.

Siden fondens oprettelse er der blevet uddelt mange tilskud til diverse ungdomsaktiviteter i HIF’s afdelinger.

Da der kun var 15.000 kr. tilbage i fonden, har forretningsudvalget i november 2011 besluttet, at overfører 50.000 kr. til fonden fra de penge som vi har fået som andel af overskuddet fra havnefesten således, at ungdomsfonden nu har fået tilført yderligere penge til uddeling til relevante ungdomsaktiviteter i Hornbæk Idrætsforening. 

Haltimefordeling

Timefordelingsmødet for træningstider i Hornbæk Hallen for sæsonen 2012-2013 blev afholdt den 12. april 2012.

Timefordelingsmødet blev et godt og konstruktivt møde hvor timerne i hallen og multisalen blev fordelt og hvor der nu også er fundet tider i multisalen til foreningsfitness.

Dog vil jeg sige, at hvis man på nogen måde har ønsker og forventninger til træningstider i hallen eller i multisalen, så er det nok en god ide at deltage i timefordelingsmødet og gøre opmærksom på sine ønsker og ikke mindst behov – det er vel det mindste man kan forlange.

Lov om indhentelse af børneattester
Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven, der indebærer at foreninger skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester.

Lovændringen har betydet, at alle folkeoplysende foreninger, der søger om kommunale tilskud eller lokaler fra og med 2010 skal afgive en erklæring til kommunen om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Erklæringen skal afgives en gang årligt.

Reglerne omfatter alle folkeoplysende foreninger, der søger om tilskud eller lokaler og ikke kun foreninger, der er medlem af de tre landsdækkende idrætsorganisationer eller Dansk Ungdoms Fællesråd.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.

Jeg skal derfor endnu engang gøre alle afdelingerne opmærksom på de forpligtigelser, der er i loven om indhentelse af børneattester.

Tak til samarbejdspartnere

Jeg vil takke forretningsudvalget og hovedbestyrelsen samt halbestyrelsen – ikke mindst formand for halbestyrelsen Peter Storminger for det altid gode samarbejde og den konstruktive dialog, vi har om de tiltag, der skal ske på Hornbæk Idrætsanlæg.

Tak til Birthe Larsen, Pia Fritzbøger, Elle og Per Svendsen for det store arbejde de udfører i forbindelse med klubhusene.

Tak til Stig, Joe, Marianne Haagen, Peter Hansen og Erik Jessen for jeres store arbejde i og omkring hallen – i gør et godt stykke arbejde til gavn og glæde for idrætsforeningen.

Der skal også lyde en stor tak til de erhvervsdrivende i byen, annoncører, beboere, medlemmer og andre foreninger herunder særligt DGI Nordsjælland og andre samarbejdspartnere for samarbejdet og den interesse, der altid udvises for Hornbæk Idrætsforening. Der skal også lyde en tak til pressen for et godt samarbejde.

Til sidst vil jeg opfordre alle til, at vi nu sammen får klublivet til at fungerer når vi nu laver fitnesscenter i det ”nye” klubhus og i en periode skal have klubhusaktiviteter i det gamle klubhus og i området omkring ”Nullerrummet” i stueetagen – det bliver en udfordring at få hverdagen til at fungerer men mon ikke vi også kan klare dette.

Idræts- og Kulturpris

Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris som blev uddelt på sidste års hovedgeneralforsamling, gik til Henrik Olsen fra fodboldafdelingen som blev den 9. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris.

Om lidt skal jeg afsløre hvem der bliver dette års prismodtager.

Jeg sætter således beretningen til debat og godkendelse.

Peter Poulsen – 27. april 2012

Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening

 

 

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 29. april 2012