Hornbæk Idrætsforening
Årsberetning 2009/2010
Hovedgeneralforsamling søndag den 25. april 2010

Alle afdelinger har nu afviklet deres generalforsamlinger, og det er mit indtryk, at det gennemgående går godt i de fleste afdelinger i Hornbæk Idrætsforening.  

Dog har Fodboldens Venner og 4F problemer med at opretholde aktiviteter der kan tiltrække deres medlemmer.

På begge afdelingers generalforsamlinger - som var velbesøgte - var der forslag fra bestyrelserne om at nedlægge afdelingerne.

Men efter gode og konstruktive drøftelser på begge generalforsamlinger valgte man at fortsætte med begge afdelinger og man vil over det kommende års tid drøfte afdelingernes aktiviteter og fremtid.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige de nuværende bestyrelser og medlemmer i henholdsvis Fodboldens Venner og 4F tak for de har valgt at give afdelingerne endnu en chance for at vise deres eksistensberettigelse – held og lykke med arbejdet og hovedafdelingen ser frem til et forsat godt samarbejde til gavn og glæde for medlemmerne i de to afdelinger.

Tre afdelinger har skiftet formand, idet Per Gørtz, formand for Gedden, er blevet afløst af Thomas Ratzlaff – igen, igen og Claes Thielke valgte allerede i 2009 at træde tilbage som formand for tennisafdelingen, og ny formand er tidligere hovedformand Randi Michaelsen, som også har overtaget Claes’s plads i halfondens bestyrelse. Endvidere har Niels Fritzbøger valgt at overlade formandsposten i Badmintonafdelingen til den unge og meget dygtige Christine Bogattke som fornyeligt blev kåret til årets leder i DGI Nordsjælland – i øvrigt stor til lykke med det.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Per Gørtz for et stort og fornemt frivilligt foreningsarbejde som formand for Gedden og samtidig byde Thomas Ratzlaff velkommen tilbage som formand og velkommen i hovedbestyrelsen i Hornbæk Idrætsforening. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Claes for et stort og godt arbejde i tennisafdelingen og samtidig byde Randi velkommen både som ny formand, samt i hovedbestyrelsen og i halbestyrelsen.

Der skal også lyde en stor tak til Niels Fritzbøger for hans store indsats som formand i Badmintonafdelingen og velkommen til Christine Bogattke både som formand og i hovedbestyrelsen.

Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med både Randi, Christine og Thomas.

Fitnesscenter på Hornbæk Idrætsanlæg
Fonden Hornbæk Hallen og Hornbæk Idrætsforening har nu besluttet sig for de videre planer med at etablere et fitnesscenter samt et nyt klubhus.

Med de netop udarbejdede tegninger for det ambitiøse projekt vil vi nu gå i gang med at søge den fornødne økonomi til gennemførelse af projektet, og første skridt på vejen hertil er en låneansøgning til idrætsudvalget i Helsingør kommune, således at vi kan låne de godt 6 mill. kr., som projektet koster.

Projektet går i korte træk ud på, at der efter en ombygning etableres et fitnesscenter på omkring 400 m2 i det nuværende klubhus på 1. sal samt i mødelokalerne på 2. sal, og at stueetagen omkring halinspektørens kontor ombygges og udbygges til et nyt klubhus og aktivitetsområde samt mødefaciliteter.

Det er vores forventning, at ombygningen/tilbygning kan påbegyndes så hurtigt som muligt, når låneansøgning og byggetilladelse i kommunen er på plads.

Spar Nord Fonden’s støtte til Hornbæk IF
Direktør Piet Petersen, Spar Nord Helsingør overrakte mandag den 12. oktober 2009 i Hornbæk Hallen 50.000 kr. til Hornbæk Idrætsforening.
I sin begrundelse for overrækkelsen af de mange penge sagde Piet Petersen:
Spar Nord Fonden støtter blandt andet kulturelle formål i Spar Nord Banks virkeområde.
Det er vores lokale bankråd - med ejendomsmægler Mogens Brix Westergaard som formand - der er med til beslutte, hvem der skal have støtte.
I spar Nord vil vi jo netop gerne fremme den kulturelle udvikling, der sker lokalt, og derfor er det helt naturligt, at vi nu støtter Hornbæk Idrætsforenings fitnesscenter i form af en donation på 50.000 kr. til fitnessmaskiner.
Det er naturligvis også i vores interesse, at vi dermed kan øge kendskabet og interessen til Spar Nord, afsluttede Direktør Piet Petersen.
Undertegnede takkede mange gange for den fornemme støtte på 50.000 kr. fra Spar Nord Fonden og sagde endvidere: - der er så mange politikere, der går rundt og siger, at vi i Hornbæk altid bare snakker om så mange projekter, som aldrig bliver til noget - men jeg lover at Hornbæk Idrætsforenings fitnessprojekt senest er en realitet i 2011.

Overrækkelsen af de 50.000 kr. fandt sted i efterårsferien, sammen med de 108 børn og unge, der for 10. gang var på Hornbæk Idrætsskole, som afholdes af Hornbæk Idrætsforening.

Institutions- og hal-projektet
Byrådet besluttede i december måned, at der alligevel bliver bygget en børneinstitution på Hornbæk Idrætsanlæg. Dermed bygges der ikke en børneinstitution på Kræmmervej. Byrådet havde ellers droppet planerne om at bygge på Hornbæk Idrætsanlæg, men efter en drøftelse med flere politikere, herunder tidligere Borgmester Per Tærsbøl, accepterede Halfonden og Hornbæk Idrætsforening, at der i første omgang ”kun” bygges en børneinstitution, og at den placeres efter en nærmere specificeret masterplan for området.

Der har været sagt og skrevet meget i de senere år om institutions- og halprojektet på Hornbæk Idrætsanlæg.

Jeg skal derfor her redegøre for, hvordan Halfonden og Idrætsforeningen ser sagen pt.

Lad mig indledningsvis slå fast, at vi fortsat er af den opfattelse, at en børneinstitution på Hornbæk Idrætsanlæg vil kunne skabe unikke muligheder for en fælles satsning for børn og unge i et idrætsmiljø.

I et sådant projekt skal en institution placeres på idrætsanlægget, uden det vil hindre en kommende udvidelse af idrætsanlæggets faciliteter, og derfor har vi fået udarbejdet en Masterplan for området, der viser hvor nuværende og fremtidige bygninger, efter vor opfattelse, kan placeres.

Det har længe været et stort ønske og et behov for os, at etablere et Fitnesscenter i regi af Foreningsfitness – altså som en afdeling af Hornbæk Idrætsforening – og derfor har vi nu fået udarbejdet tegninger og prisberegning på et fitnesscenter på 420 m2 samt et nyt klubhus/værested på 276 m2, som viser at projektet anslås at koste lige omkring 6 mill. kr., som Halfonden nu vil ansøge om lånefinansiering af igennem Helsingør kommune.

Tegninger og prisberegning på dette projekt er udarbejdet af arkitektfirmaet Tegnestuen i Hornbæk.

Herudover har ønsket og behovet for udvidelse af idrætsfaciliteterne længe været drøftet, og vores ønsker, og ikke mindst behov, er at der skal bygges en gymnastikhal på 600 m2 og en tennishal på 630 m2.

I den forbindelse kontaktede vi sidste år DGI Huse & Haller for at få dem til at udarbejde en udviklingsplan for Hornbæk Idrætsanlæg. Denne plan er netop færdiggjort.

Udviklingsplanen har kostet os 30.000 kr. at få udarbejdet, men vi synes også vi har fået en særdeles god udviklingsplan for området, der både beskriver fitnesscenter, gymnastikhal, tennishal og ikke mindst en børneinstitution placeret på området og som det fremgår af udviklingsplanen på side 8 – citat: ”Ved en tilføjelse af en institution på anlægget, ligger der en unik mulighed for at lave en helt særlig løsning med en profil for institutionen, der vil vække genklang langt ud over Helsingør Kommune. En direkte sammenbygning mellem idrætsanlæg og institution vil give en unik mulighed for at give stedet en profil, der ligger i direkte forlængelse af den fokus, der er på sundhed, sammenhæng mellem kropslig intelligens og velvære, samt det positive præg sådanne positive muligheder kan sætte på et barns fremtidige vaner mht. fysisk aktivitet.”

Vi har i den forbindelse fået udarbejdet en prisberegning på at bygge en gymnastikhal på 600 m2 og tennishal på 630 m2 – disse beregninger viser, at gymnastikhallen vil koste 4.549.500 kr. og en tennishal vil koste 5.805.000 kr. at bygge.

Der er i disse beregninger ikke taget højde for eventuelle nye omklædningsrum på idrætsanlægget, hvilket på sigt vil være et behov, når man udvider halfaciliteterne væsentligt. Prisberegning på disse projekter er udarbejdet af arkitektfirmaet Tegnestuen i Hornbæk.

Disse beregninger viser, at en udbygning af idrætsfacititeterne i Hornbæk kan gøres for omkring 11 mill. kr., og med de godt 6 mill. kr. til et nyt fitnesscenter og klubhus/værested, som altså søges lånefinansieret i gennem Helsingør kommune, kan der for ca. 17 mill. kr. skabes et unikt fremtidssikret idrætsanlæg.

Disse bemærkninger er den 31. marts 2010 fremsendt til Økonomiudvalget, Idrætsudvalget og Børne- og Ungeudvalget i Helsingør kommune og vi håber, at have givet udvalgene en indsigt, som kan være med i Byrådets videre overvejelser og beslutninger, der skal træffes i denne forbindelse.


Men Hornbæk Idrætsforening har en klar forventning om - og en tillid til - at en udvidelse af halfaciliteterne i Hornbæk sker i denne byrådsperiode, som man netop har taget fat på, altså inden udgangen af 2013 – alt andet vil være at gøre grin med borgerne i Hornbæk. 

Haltimefordeling
Timefordelingsmødet for træningstider i Hornbæk Hallen og på Hornbæk Skole for sæsonen 2010-2011 blev afholdt den 2. marts 2010.
Timefordelingsmødet blev et forholdsvis kort møde, idet flere afdelinger på forhånd havde lavet et godt forarbejde.
Tak til alle der bidrog og deltog i et godt og konstruktivt møde.

Timefordelingsplanen for Hornbæk Hallen 2010-2011 kan ses på www.hornbaekif.dk

Værterfest
Lørdag den 6. marts var 46 af idrætsforeningens frivillige klubhusværter samlet til den årlige værterfest i det gl. klubhus, hvor der blev budt på champagnesmagning samt en dejlig middag fra den lokale slagter og efterfølgende musik og dans til et veloplagt Sunshine Boys, der stillede op uden legendariske Michael Sevel, der havde valgt at nyde livet i østen. Det blev en utrolig dejlig aften – dog synd at flere forlod selskabet forholdsvis tidligt.

Der er stadig brug for nye klubhusværter, så der er fortsat grund til at opfordre til, at man melder sig som frivillig vært i klubhuset/kiosken.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Birthe Larsen og Pia Fritzbøger samt Jette Møbius for deres store og utrættelige arbejde i klubhuset og kiosken.

Bøvl med bevillingen
For at ”drive” en kiosk og et cafeteria, som idrætsforeningen har gjort i mange år kræves det, at man har et næringsbrev samt en alkoholbevilling.

Dette har altid været på plads hos os – troede vi - indtil vi opdagede, at idrætsforeningens bevilling var udløbet i 2007. Efter en lang og sej proces kan vi atter sove trygt om natten, for nu er alle vores tilladelser på plads med en ny bevilling og et nyt næringsbrev samt med Birthe Larsen og Pia Fritzbøger som godkendte daglige ledere af kiosken.

Forenings- og Fritidsudvalget
Den 13. januar 2010 var der valg til Forenings- og Fritidsudvalget på Hovedbiblioteket i Helsingør.
Undertegnede blev genvalgt til udvalget sammen med Frank Jensen fra Snekkersten Idrætsforening.
Vi skal sammen i de næste fire år repræsentere idrætsområdet i udvalget.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de afdelinger og personer, som deltog i valgmødet og afstemningen, samt for støtten til Frank Jensen og mig.
Vi vil sammen forsøge at leve op til den tillid, der er blevet givet os - endnu engang tak for opbakningen. 

Formålet med Forenings- og Fritidsudvalget er

·        at etablere dialog og samarbejde mellem Byrådet og det brede foreningsliv

·        at sikre brugerindflydelse og -inddragelse

·        at arbejde for at sikre udfoldelsesmuligheder i fritidslivet

·        at skabe gode rammebetingelser for foreningsarbejdet for børn og unge

Juletræsfesten – igen en succes
Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 5. december 2009 blev igen en succes med 130 børn og ca. 150 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene.

Endvidere var der børneunderholdning med tryllerier, og Broens spillemænd hyggede med god julemusik.

Tak til alle, der deltog og tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne.

En særlig tak Super Best i Hornbæk, som sponsorede en del af arrangementet. Også tak til Matas i Hornbæk, som sammen med Super Best solgte billetter.

Idrætsskole 2009
For 10. gang afholdt Hornbæk Idrætsforening idrætsskole i efterårsferien for børn og unge i alderen 7 – 15 år.

Idrætsskolen blev atter i år en succes, hvor 108 børn og 15 instruktører samt 3 ”føl” fik en rigtig god, spændende og som sædvanlig en meget anderledes idrætsoplevelse.

Der skal lyde en stor tak til alle, der på én eller anden måde var involveret i årets ”jubilæums” idrætsskole, dog skal der lyde en særlig stor tak til Kirsten Grønlund og Ole Raslow for deres tilrettelæggelse og afvikling af årets idrætsskole.

Rygning på Hornbæk Idrætsanlæg
Der er på det seneste kommet flere henvendelser/klager fra brugere af idrætsanlægget gående på at rygeforbudet indendørs overalt på idrætsanlægget desværre IKKE overholdes.

Der ryges tilsyneladende både i omklædningsrummene og på gangene både omkring det nye og det gamle klubhus.

Derfor skal jeg på denne baggrund indskærpe at al rygning overalt på idrætsanlægget indendørs er forbudt, og jeg skal anmode alle afdelinger, der bruger idrætsanlægget, at indskærpe dette overfor medlemmer, trænere, ledere og andre brugere.

Havnefesten
Havnefesten 2009, som blev afholdt lørdag den 1. august og søndag den 2. august blev igen en succes – 2 dage med "rigtig" godt havnefest vejr og med 8000 besøgende på festpladsen.

Økonomien omkring sidste års havnefest blev også god, idet omsætningen blev på hele 742.664 kr. mod 648.406 kr. i 2008, og regnskabet viste et flot overskud på i alt 172.691 kr. mod 109.761 kr. i 2008, hvoraf Hornbæk Idrætsforenings andel udgør 50.080 kr. mod 31.831 kr. i 2008. Omsætning og overskud er det bedste resultat for en havnefest i mange år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange frivillige hjælpere, og ikke mindst havnefestkomitéen, for et fantastisk godt arbejde før, under og efter havnefesten.
Havnefesten i år afholdes lørdag den 31. juli og søndag den 1. august.

Hornbækløbet 2009
460 deltagere var med i den første udgave af Hornbækløbet, som blev afviklet lørdag den 1. august.
Løbet blev en kæmpe succes og må meget gerne blive en årlig tilbageværende begivenhed i Hornbæk.

Jeg vil gerne på vegne af Hornbæk Idrætsforening og Halfonden takke Hornbæk Rotaryklub for et godt og veltilrettelagt arrangement og ikke mindst tak for de 40.770 kr. som var overskuddet fra løbet - pengene, er efter ønske fra Hornbæk Rotaryklub blevet givet til ungdomsarbejdet i gymnastik, tennis, fodbold, håndbold og badmintonafdelingen.

Hornbækløbet afvikles igen i år den 31. juli som er samme weekend hvor der også er havnefest.

Ny fane til gymnastikafdelingen
Hornbæk IF´s gymnastikafdeling fik på Valdemarsdag d. 15. juni 2009 doneret en Juniorfane fra Danmarks Samfundet ved et større arrangement på Kronborg Slot.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske gymnastikafdelingen til lykke med den nye Juniorfane.’

Opvisningsbanen renoveret
Fodboldopvisningsbanen gennemgik i sommerferien sidste år en større renovering. Behandlingen kaldes en topskæring hvor man fjerner det øverste lag, hvorefter man sår græs igen på det nye og mere jævne område. Tak til Erling Persson, som er daglig leder af Grøn Drift i kommunen, for hans indsats omkring baneforholdene på Hornbæk Idrætsanlæg.

Lov om indhentelse af børneattester
Folketinget vedtog i december 2009 en ændring af folkeoplysningsloven, der indebærer at foreninger fremover skal afgive en erklæring om indhentelse af børneattester.

Lovændringen betyder, at alle folkeoplysende foreninger, der søger om kommunale tilskud eller lokaler fra og med 2010 skal afgive en erklæring til kommunen om, at de overholder reglerne om indhentning af børneattester. Erklæringen skal afgives en gang årligt.

De nye regler omfatter alle folkeoplysende foreninger, der søger om tilskud eller lokaler og ikke kun foreninger, der er medlem af de tre landsdækkende idrætsorganisationer eller Dansk Ungdoms Fællesråd.

Reglerne om afgivelse af erklæring omfatter også folkeoplysende foreninger, der ikke har aktiviteter for børn under 15 år, fx aftenskoler og voksenforeninger.

Da der er skærpet opmærksomhed omkring denne forpligtigelse, skal jeg derfor endnu engang gøre alle afdelingerne opmærksom på de forpligtigelser, der er i loven.

Helsingør Sports Union
For Helsingør Sports Union hvor undertegnede også er formand, er den væsentligste opgave at skabe synlighed og opmærksomhed omkring idrætsforeningerne og den samfundsværdi, som det frivillige arbejde udgør.

Idrætsforeningerne er nok synlige i lokalsamfundene, men i det samlede kommunale billede har idrætten ikke haft den opmærksomhed, som den fortjener.

Det fik vi understreget, da HSU indkaldte til idrætspolitisk debataften op til kommunevalget sidste år. På mødet sagde daværende borgmester Per Tærsbøl, ”at det nu altid var lykkedes, at finde lidt penge hist og lidt penge pist i budgettet, hvis der skulle bygges idrætsfaciliteter”.

Lad mig slå en ting fast! Selvfølgelig skal Idrætten ikke leve af ”resterne fra de andre borde”.

Idræt og idrætsfaciliteter skal prioriteres og planlægges på lige fod med andre tiltag i kommunen. Men måske havde Tærsbøl gjort regning uden vært, for det tidligere idrætsudvalg med partifællen Steen Thomsen i spidsen, havde som en sidste opgave fået udarbejdet en 12-årig investerings- og anlægsplan for idrætsområdet.

Der kan være delte meninger om perspektivplanen, men i HSU har vi i en del år efterlyst en strategi for udviklingen af idrætten i kommunen, og perspektivplanen kan være ét af redskaberne til få en målrettet udvikling på dette område.

I Helsingør Sports Union kunne vi godt tænke os en tredje samarbejdspartner, nemlig Elite 3000. Det, der startede som en god idé, blev hurtigt til en organisation med egen profil og strategi, men gennem de sidste par år er der blevet mere og mere stille omkring organisationen. HSU har desværre aldrig haft samarbejdsrelationer med Elite 3000. Det kunne HSU godt tænke sig tog sin begyndelse i 2010 for vi oplever flere og flere henvendelser og ansøgninger om støtte fra HSU’s medlemsforeninger og deres idrætsudøvere. Der praktiseres nemlig eliteidræt i en del foreninger og der findes udøvere, der både lever og træner elitært. Desværre er de respektive idrætsgrene ikke det, offentligheden betragter som kommercielle topidrætter, men eliteidrætspolitikken skal vel kunne favne mere end det?

HSU mener, at tiden er moden til, at de to lokale idrætsorganisationer, nemlig HSU og Elite 3000, får sat sig sammen for at drøfte fremtidige samarbejdsrelationer og gerne i selskab med idrætsudvalget og forvaltning. Ellers er vi i HSU ”bange” for, at Elite 3000 hverken på kort eller lang sigt overlever og de penge der fra kommunens side, gives til Elite 3000, ryger tilbage i kommunekassen, og det må ikke ske – for de penge skal fortsat bruges til eliteidrætten i Helsingør kommune.

I øvrigt læste jeg i Helsingør Dagblad fornyligt at Elite 3000 i 2009 havde uddelt 2 millioner kr. til udvalgte foreninger i Helsingør kommune – jeg kunne da godt i den forbindelse tænke mig at vide hvem andre end håndbold og fodbold i Elite 3000, der har fået andel i de penge fra Elite 3000.

Tak til samarbejdspartnere
Jeg vil gerne her til sidst benytte lejligheden til at takke alle relevante samarbejdspartnere, som vi løbende har et godt og frugtbart samarbejde med.

Jeg vil også sædvanen tro takke forretningsudvalget og hovedbestyrelsen samt halbestyrelsen – ikke mindst formand for halbestyrelsen Peter Storminger for det altid gode samarbejde og den konstruktive dialog, vi har om de tiltag, der skal ske i Hornbæk Idrætsforening og på Hornbæk Idrætsanlæg. Stor tak til Dorthe Lykkegaard for hendes store indsats i hovedafdelingen – Dorthe har valgt at sige tak for denne gang som frivillig leder.

Tak til Stig, Joe, Marianne og Peter Hansen for jeres store arbejde i og omkring hallen – i gør et godt stykke arbejde.

Der skal også lyde en stor tak til de erhvervsdrivende i byen, annoncører, beboere, medlemmer og andre foreninger og samarbejdspartnere for den interesse, der altid udvises for Hornbæk Idrætsforening. Der skal også lyde en tak til pressen – ikke mindst Helsingør Dagblad for det altid gode samarbejde.

Idræts- og Kulturpris
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris som blev uddelt på sidste års hovedgeneralforsamling søndag den 26. april 2009, gik til Carsten Nielsen fra fodboldafdelingen, som igennem en årrække har gjort et stort, betydningsfuldt og uvurderligt stykke arbejde i fodboldafdelingen ikke mindst som ungdomsformand.

Om lidt skal jeg afsløre hvem der bliver dette års prismodtager og jeg kan allerede nu afsløre, at der er to indstillet til prisen i år.

Jeg sætter således beretningen til debat og godkendelse.

Peter Poulsen – 20. april 2010
Hovedformand
Hornbæk Idrætsforening

 

 

 

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 29. april 2012