Hornbæk Idrætsforening
Årsberetning 2008/2009
Hovedgeneralforsamling søndag den 26. april 2009
 
Alle afdelinger har nu afviklet deres generalforsamlinger, og det er mit indtryk, at det gennemgående går godt i de fleste afdelinger i Hornbæk Idrætsforening, selvom også ”finanskrisen” rammer en idrætsforening som vores bl.a. med faldende sponsor- og annonceindtægter m.m.
To afdelinger har skiftet formand, idet Thomas Ratzlaff er blevet afløst som formand for Gedden, hvor ny formand er blevet Per Gørtz samt Henning Jørgensen formand – undskyld Président for petanque er blevet afløst Kirsten Madsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Thomas Ratzlaff og Henning Jørgensen for et stort arbejde i de to afdelinger og samtidig byde Per Gørtz og Kirsten Madsen velkommen som formænd og velkommen i hovedbestyrelsen i Hornbæk Idrætsforening, hvor jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.
Efter at have deltaget i fodboldafdelingens generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 synes jeg, at det er meget bemærkelsesværdigt, at afdelingen fortsat har et tilgodehavende kontingent på ca. 25.000 kr. fra både senior- og ungdomsmedlemmer. Et rystende højt tal, som igen i år får mig til at opfordre alle, der skylder kontingent, til at få bragt dette på plads, og det kan efter min opfattelse ikke gå for stærkt.
Jeg synes, det er beskæmmende, at både voksne medlemmer- og forældre på børnenes vegne, - ikke betaler deres kontingent til tiden for den ydelse, de enten selv eller deres børn, har fået i form af træning og kampe, og som de trods alt har fået af frivillige og ulønnede trænere og ledere.
Hvor svært kan det være at forstå, at det trods alt ikke er gratis at drive en fodboldafdeling? Derfor burde det være overflødigt at både sige og skrive det – betal nu det kontingent. Alt andet er simpelt hen for dårligt.
 
Volleyball lukker ned
Efter flere år med ”lavt blus” har bestyrelsen i Volleyball afdelingen besluttet at lukke afdelingen ned. Volleyball er ellers en af de ”ældre” afdelinger i regi af Hornbæk Idrætsforening og har gennem årene fejret mange succes’er, og som de skriver til hovedafdelingen; ”Afdelingen har haft mange gode tider, og damerne nåede at kvalificere sig til eliterækken. Nu er der ikke flere strenge at spille på. Vi er mange "gamle", og lysten og motivationen er der ikke mere til at holde klubben i gang. Vi takker pænt af, og håber, at der måske er andre, som føler for at starte op igen på et tidspunkt”.
Jeg skal være den første til at beklage, at Volleyball i Hornbæk Idrætsforening lukker og slukker, men som tiden har udviklet sig, kan jeg godt forstå beslutningen som bestyrelsen har truffet.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle der gennem årene har gjort en stor indsats i Volleyball afdelingen, både som bestyrelse, aktive, trænere, ledere og andre der har været med i afdelingens virke. Og hvem ved, måske er der andre, der på et senere tidspunkt får tid og lyst til at starte Volleyball afdelingen op igen.
 
Golfklubben forbliver i HIF
Golfklubbens bestyrelse havde på deres generalforsamling torsdag den 26. marts 2009 i Hornbæk Hallen stillet forslag om, at golfklubben skulle udmeldes af Hornbæk Idrætsforening. 198 personer var mødt op på generalforsamlingen og bestyrelsens forslag blev ikke vedtaget. Dermed er Hornbæk Golfklub fortsat medlem af Hornbæk Idrætsforening, hvilket jeg kun kan glæde mig over og samtidig håbe på et fortsat godt og konstruktivt samarbejde som dog meget gerne må udbygges til fælles gavn og glæde for begge parter.
 
Hornbæk Idrætsforening tæller nu 15 afdelinger med godt 3400 medlemmer – så absolut fortsat Helsingør kommunes største idrætsforening.
 
100 års jubilæum
Lørdag den 4. oktober blev idrætsforeningens 100 års jubilæum fejret med et brag af en fest i hallen med 500 festklædte og stemningsfuldte mennesker. Idrætsforeningens fane blev, som indledning på festaftenen, flot båret ind af idrætsforeningens fanebærer Henrik Vindahl Andersen.
Kl. 05.00 lukkede og slukkede de sidste gæster hallen efter en kanon fest med en fantastisk 3 rettes menu - lavet af kokken Claus Bruun - og god musik af Beverley Hills Orchestra og Sunshine Boys samt god og sjov underholdning.
Pølsemanden kunne også melde alt udsolgt efter, at næsten alle gæsterne havde spist "lidt" natmad.
Jubilæumsfesten var en kulmination på et langt jubilæumsår med mange gode, flotte og store jubilæumsarrangementer, startende med jubilæumsreceptionen den 9. april og mange flere hen over foråret, sommeren og efteråret.
Stor tak til alle de afdelinger der i stort og småt har medvirket med de mange jubilæumsarrangementer og tak til alle de mange aktive samt bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere, instruktører og alle de andre mange hjælpere i de 15 afdelinger – alle der hver især er med til at gøre en kæmpe indsats for at få dagligdagen til at "hænge" sammen i kommunes største idrætsforening.
Tak til alle de mange sponsorer, som har støttet både jubilæumsbogen og jubilæums-arrangementerne på uvurderlig vis – dog skal der endnu engang lyde en særlig tak til Ahrendt Jensen og Vindahl Andersen, som gav idrætsforeningen 100.000 kr. i gave i anledningen af jubilæet til en ungdomsfond, der nu er oprettet, hvor der kan søges om tilskud til idrætsprojekter for ungdommen i Hornbæk Idrætsforeningen. – Som formand for fonden er udpeget tidligere hovedformand og Æresmedlem Peter Storminger, som yderligere også er tiltrådt som formand for halfonden. Tak til Peter Storminger for hans stadige store indsats i og omkring Hornbæk IF.

Tak til Stig og Joe samt hallens øvrige personale for jeres store velvillighed og hjælpsomhed i forbindelse med de mange jubilæumsarrangementer. Tak til Birthe Larsen, Pia Fritzbøger og Jette Møbius for jeres altid store hjælpsomhed i klubhuset og kiosken
Stor tak til alle de mange frivillige hjælpere i forbindelse med festen og med kokken Claus Bruun, som havde lavet en fantastisk 3 rettes menu, tjener Jensen og Helle Boldsen i spidsen – også tak til Jette Sevel, som stod for udsmykningen i hallen samt Lars Fisker, som stod for barerne – tak til Lars Leo, Kim Lykkegaard, Knud Kusk, Kurt Hvid, Jørgen Olsen, Tom Stenstrup, Anne Marie og mange, mange flere, der hjalp til for at få jubilæumsfesten på benene – stor tak til jer alle.

Uden et jubilæumsudvalg var det aldrig lykkes at lave alle disse jubilæumsarrangementer, derfor skal der selvfølgelig også være en helt speciel stor tak til jubilæumsudvalget samt hovedpersonerne bag jubilæumsbogen - alle som har arbejdet ihærdigt i flere år på dette 100 års jubilæum.
Jubilæumsudvalget har bestået af Dorthe Lykkegaard, Erik Helmer Pedersen, Hans Jørgen Beck, og Lone Schmidt samt Michael Sørensen, var hovedpersonerne bag den meget flotte jubilæumsbog, som blev udgivet på selve jubilæumsdagen den 9. april 2008.
Der skal også lyde en tak til jubilæumsfestens to konferencierer Connie Bogattke og Henning "Nuller" Andersen.
Jeg håber, at Hornbæk Idrætsforening også i de næste mange år vil være en markant og afgørende forening og samarbejdspartner i og omkring idrætten, kulturen og bylivet i Hornbæk – men også en fortsat udfordrende samt visionær og samarbejdsvillig partner i forhold til det politiske system i Helsingør Kommune. I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke politikerne og embedsmændene omkring idrætten i Helsingør kommune – det kan godt være vi ikke altid er enige, men jeg er sikker på, at I arbejde for idrætten med både hjertet og sjælen, men desværre er der ikke altid økonomi til det I og idrætslivet i kommunen gerne vil.
Lad os alle sammen passe godt på Hornbæk Idrætsforening således, at dem der skal fejre idrætsforeningens 200 års jubilæum også har noget at fejre.
Jubilæumsrevy
Både som hjælpere (gulvkanon) og som gæster oplevede Kirsten og jeg 4F’s jubilæumsrevy, som blev en fantastisk succes med fulde huse både fredag den 28. og lørdag den 29. november 2008 på Hornbæk skole - i alt så 170 personer revyen.
En jubilæumsrevy, der var præget af mange gode og sjove sange samt revynumre - der var hele 24 sang- og revynumre - som bragte minderne frem i stor udstrækning fra årene, der er gået i Hornbæk Idrætsforening.
Der skal fra mig personligt og fra hovedafdelingen lyde en stor tak til Revykompagniet fra 4F som stod for denne fremragende præsentation.
Måske kunne denne revy gå hen og blive en årlig tilbagevendende begivenhed i Hornbæk – hvad med en julerevy 2009?
Revyholdet bestod af Ellen Jørgensen, Birte Hald, Randi Michaelsen, Thomas Jørgensen, Peter Storminger, Henning Andersen og Mogens Christiansen stod for musikken.
Endnu engang tak for sangen m.m. og tak til 4F’s mange medlemmer der hjalp til disse to aftener og ikke mindst tak til Susanne Holst for en fremragende middag.
Afslutningsvis vil jeg på idrætsforeningens vegne sige stor tak for de 15.000 kr. - som var overskuddet fra de to revyaften – som 4F har skænket til idrætsforeningens ungdomsfond som blev oprettet i forbindelse med 100 års jubilæet sidste år.
 
Film om 100 års jubilæet
Filmfotograf Tove Sylvest har produceret en 80 minutter lang DVD film fra 100 års jubilæumsreceptionen den 9. april sidste år samt et interview med undertegnede i anledningen af jubilæet.
DVD filmen kan købes for 150 kr., og eventuelle interesserede kan rette henvendelse til undertegnede for køb af denne historiske film om Hornbæk Idrætsforenings 100 års jubilæumsreception.
Seminar om fremtidens idrætsforening
I et år med 100 års jubilæum var det vel også naturligt at kigge lidt frem i tiden og se på hvordan fremtidens idrætsforening i Hornbæk skal udvikle sig. Derfor skulle vi have afholdt et heldagsseminar på LO-skolen i Helsingør lørdag den 22. november 2008.
Her skulle repræsentanter fra alle idrætsforeningens afdelinger have haft mulighed for at drøfte og udveksle synspunkter for, hvordan man ser på udviklingen i en forening som Hornbæk Idrætsforening. Desværre måtte vi aflyse det planlagte seminar pga. for få tilmeldinger, hvilket var meget skuffende, at afdelingerne ikke prioriterede dette højere, end tilfældet var.
 
Timefordelingsmøde
Timefordelingsmødet for træningstider i Hornbæk Hallen og på Hornbæk Skole for sæsonen 2009-2010 blev afholdt den 3. marts 2009.
Timefordelingsmødet blev et godt og meget kort møde, idet flere afdelinger havde lavet et godt forarbejde.
Timefordelingsplanen for Hornbæk Hallen 2009-2010 kan ses på www.hornbaekif.dk
Tak til alle der bidrog og deltog i et godt og konstruktivt møde.
 
Ny hal og fitnesscenter på Hornbæk Idrætsanlæg
Efter Hornbæk Idrætsforening i Helsingør Dagblad den 14. marts 2009 meldte ud, at vi nu var ”trætte” af, at vente på, hvad politikerne ville eller ikke ville med hensyn til de efterhånden mere end tre år gamle planer med at bygge institution, ungdomsklub og en hal mere på Hornbæk Idrætsanlæg, så ser det ud som om, at der nu endelig sker noget.
Efter den 14. marts har formanden for halfonden Peter Storminger og jeg afholdt flere møder med både Steen Thomsen og Erling ”Skipper” Hansen og det ser nu ud til, at et projekt nu kan blive en realitet.
Børne- og Ungeudvalget har efter et ekstraordinært møde den 16. april 2009 indstillet til økonomivalget, at det principielt godkendes, at der på Hornbæk Idrætsanlægning bygges en kommunal integreret daginstitution og en træningshal på ca. 1200m2 der kan opdeles. Træningshallen etableres med et gulv der kan benyttes til såvel gymnastik som tennis og er med begrænsede tilskuerfaciliteter. Træningshallen skal principielt finansieres med 50% af Byrådet mod at områdets daginstitutioner og skole har førsteret til ½-delen af hallen i en given periode af dagen og 50% af Halfonden som lån med kommunegaranti eller kommunalt ydet lån.
Sagen skal behandles på Byrådets møde mandag den 11. maj 2009.
Herudover vil vi også lave et eget finansieret fitnesscenter på ca. 400 m2 enten ved en tilbygning til vores nuværende multisal eller som en tilbygning til den nye hal og i den forbindelse vil vi også undersøge om muligheden for at bygge to nye omklædningsrum i forbindelse hermed. Denne del af projektet skal søges betalt ligeledes med et kommunalt lån optaget af halfonden.
 
Der bliver ikke stille
Det var ikke så sært, at Venstres Johannes Hecht-Nielsen i et læserbrev i Helsingør Dagblad den 17. juli 2008 ønskede stilhed over sagen om lokalplanen ved Hornbæk Idrætsanlæg. Sagen har fået avis-læsere og tv-seere landet over til at ryste på hovedet af de ”tossede” politikere i Helsingør Byråd. For hvordan kan man finde på at placere boliger klods op af et idrætsanlæg, og derefter advare idrætsforeningen om, at man kan finde på at pålægge den restriktioner, hvis de nye beboere synes, at det støjer for meget?
 
Jeg kan godt forstå, at Johannes Hecht-Nielsen og borgmester Per Tærsbøl forsøgte at tale den sag ned, men det lykkedes dem ikke – og da slet ikke med den nedladende arrogance, de begge udviste over for de mennesker, der frivilligt og ulønnet bruger deres fritid på at skabe aktiviteter for børn, unge og voksne i Hornbæk.
 
Til Johannes Hecht-Nielsen skal jeg blot tilføje, at det brev Hornbæk Idrætsforening har modtaget, ikke blot er en ’almindelig høflig orientering’, man af sit hjertes godhed har udsendt fra borgmesterkontoret. For det første er det et lovkrav, at kommunen skal orientere parterne om vedtagne lokalplaner. For det andet er der intet høfligt over brevets formulering om, at Idrætsforeningen ’må kunne forvente at blive pålagt restriktioner ved boldbanerne, såfremt de kommende nye beboere vil klage over støj fra idrætsanlægget’.
 
Også Morten Westergaard havde et læserbrev i Dagbladet den 17. juli 2008 og hvad dette angår, er jeg da glad for, at Morten Westergaard er imod, at Hornbæk Idrætsforening kan blive pålagt restriktioner på grund af støj. Men det synspunkt burde han have handlet på langt tidligere – fx da lokalplanen var til afstemning 26. juni 2008. Havde han stemt imod her, kunne han have været tungen på vægtskålen, der væltede den tossede plan – men det gjorde han ikke. Derfor har han også et medansvar for den situation, flertallet i Byrådet har bragt Hornbæk Idrætsforening i.
 
Sluttelig vil jeg gerne på Hornbæk Idrætsforenings vegne takke for den opbakning, vi har mødt i denne sag fra snart sagt alle andre end lige flertallet i Helsingør Byråd. Og jeg vil gerne love én ting: I denne sag vil Hornbæk Idrætsforening kæmpe, ligesom vi gør på boldbanen – for sejrens, men også for retfærdighedens skyld.
Vi "vandt" desværre ikke sagen, men vi har drøftet afgørelsen med vores advokat Krester K. Kjær, som har ført sagen for os, og vi er enige i, at med henvisning til bl.a. bemærkningerne på side 2 - 4. afsnit og side 4 sidste afsnit på siden - at "risikoen" for en "miljøkonflikt" er meget mindre, efter kommunen har "trukket" meget i land i forhold til tidligere overfor idrætsforeningen jf. deres skrivelse af 8. juli 2008.

Vi må leve med risikoen om restriktioner - men jeg vil gerne se den politiker eller embedsmand, der nu "tør" pålægge idrætsforeningen nogen former for restriktioner efter kommunes udtalelser om sagen til Naturklagenævnet.
Jeg mener godt, vi kan sige, at vi har "vundet" en halv sejr i forhold til udgangspunktet.

Ny halbestyrelse
På et forretningsudvalgsmøde den 20. august 2008 og et hovedbestyrelsesmøde den 12. juni 2008 er det besluttet, hvem der skulle afløse Anders Drachmann som formand og den øvrige halbestyrelse for Fonden Hornbæk Hallen, efter Anders Drachmann og de øvrige bestyrelsesmedlemmer havde ønsket at blive afløst.
Den nye halbestyrelse ser pr. 1. september 2008 herefter således ud i henhold til halfondens vedtægter:
  • Udpeget af Hovedafdelingen: Tidligere hovedformand Peter Storminger som ny formand for halbestyrelsen samt Peter Poulsen
  • Udpeget af Tennisafdelingen: Formand for Tennisafdelingen Claes Thielke
  • Udpeget af Badmintonafdelingen: Formand for Badmintonafdelingen Niels Fritzbøger
  • Udpeget af Fodboldens Venner: Bestyrelsesmedlem i Fodboldafdelingen Henrik Olsen
 
 Jørgen Hansen (A) fortsætter i bestyrelsen som udpeget af Helsingør Byråd.
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgående halbestyrelse, som bestod af Anders Drachmann, Niels Munck, Mads Kjærsgaard og Lars Holst Jensen for et stort og flot arbejde, som bl.a. har medført at hallen har fået både nyt tag og gulv – tak for jeres indsats til gavn og glæde for idrætten i Hornbæk.
 
Nyt tag og gulv i hallen
I sommeren 2008 blev der lagt nyt tag og gulv i Hornbæk Hallen. Ikke mindst det nye gulv er der stor tilfreds med blandt hallens mange brugere.
 
Tobaksrygning forbudt på idrætsanlægget
Over alt indendørs er det forbudt at ryge på idrætsanlægget.
Hvor tåbelig er det så lige man er, når man så alligevel ryger inde i hallen, og så samtidig ikke kan ”styre” sin cigaret, og taber den på det nye halgulv og brænder store mærker i gulvet – man tror det er løgn, men faktisk er det det, der skete i weekenden den 8.-9. november 2008.
Jeg har som sådan ingen forventning om at ”tåben” melder sig selv og siger undskyld, at ”det var mig der gjorde det, og jeg selvfølgelig er parat til at betale, hvad det koster for at få skaden udbedret på halgulvet” – men jeg har en klar forventning om, at man overholder det rygeforbud, der er på idrætsanlægget, det være sig både i klubhuset, gangene, omklædningsrummene, ja alle steder.
Jeg har derfor en tiltro til, at man holder en vis selvjustits med dette, og skulle det mod forventning blive nødvendigt må vi jo ”bare” stationere et eksempel.
HUSK det nu – det er og bliver forbudt at ryge overalt indendørs på idrætsanlægget.
 
Kunstgræsbane i Hornbæk
Det er politisk besluttet, at der i år skal etableres to kunstgræsbaner - én i Helsingør og én i Espergærde.
Der er endvidere politisk enighed om, at en tredje kunstgræsbane skal placeres på Hornbæk Idrætsanlæg – men hvornår det skal ske, er der endnu ikke truffet beslutning om.
Jeg skal derfor endnu engang opfordre politikerne til, at træffe beslutning om, at en tredje kunstgræsbane placeres i Hornbæk og fremskyndes, således at man indhenter tilbud på denne sammen med de to baner, der skal placeres i Helsingør og Espergærde og meget gerne også påbegynder etableringen af denne tredje kunstgræsbane samtidig med de to andre baner. Det kunne der både være noget sund fornuft i og måske også noget økonomisk at hente ved at etablere tre og ikke kun to kunstgræsbaner i 2009.
Hornbæk Idrætsforening medvirker naturligvis gerne således, at ovennævnte kan blive en realitet allerede i 2009. Og så er der i øvrigt ingen politikere, der skal prøve at forplumre idrætsudvalgets beslutning fra deres møde den 19. august 2008.
 
Idrætsskole 2008
Siden 2000 har Hornbæk Idrætsforening afholdt idrætsskole i efterårsferien. Dermed var det 9. gang der afholdtes idrætsskole for børn i alderen 7 – 15 år i regi af HIF.
Idrætsskolen blev igen i år en kæmpe succes, hvor 104 børn og 15 instruktører, trænere samt ledere fik en rigtig god, spændende og som sædvanlig en noget anderledes idrætsoplevelse med bl.a. mountainbike med Lars Outzen og Michael Kørner som kyndige instruktører.
Der skal lyde en stor tak til alle, der på én eller anden måde var involveret i idrætsskolen, dog skal der lyde en særlig stor tak til Kirsten Grønlund og Ole Raslow for deres tilrettelæggelse og afvikling af årets idrætsskole.
 
Håndboldafdelingens 70 års fødselsdag
I 2008 var det 70 år siden, at håndboldafdelingen i Hornbæk Idrætsforening blev stiftet.
Håndboldafdelingen blev i 1938 meldt ind i Nordsjællands Håndbold-Union, og de første håndboldkampe blev i sommerhalvåret i 1938 spillet på græsbanerne på Drachmannsvej og med indendørstræning i skolens gamle gymnastiksal i vinterhalvåret – fremdeles meget anderledes vilkår end i dag.
70 års jubilæet blev fejret ved et større jubilæumsarrangement lørdag den 15. november 2008 med reception i klubhuset, håndboldkampe i hallen og med stor fest om aftenen på skolen.
 
Håndboldafdelingen har vel om nogen haft rigtig stor betydning i Hornbæk Idrætsforening både sportslig, og ikke mindst socialt, siden dens etablering i 1938.
 
Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at ønske håndboldafdelingen hjertelig til lykke med de første 70 år og samtidig takke alle tidligere og nuværende ledere, spillere og andre, der igennem årene har ydet en kæmpe indsats for og i Hornbæk Idrætsforenings håndboldafdeling.
 
Elle Svendsen udnævnt som Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening
I forbindelse med håndboldafdelingens 70 års jubilæumsreception lørdag den 15. november 2008 blev Elle Svendsen udnævnt som nyt Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening.
Elle har vel nok mere end de fleste gjort en fantastisk indsats igennem de seneste mange år som frivillig og ulønnet leder og ildsjæl i Hornbæk Idrætsforening.
Elle var op i gennem 80’erne og indtil midten af 90’erne en uvurderlig arbejdskraft som både bestyrelsesmedlem og ungdomsformand i håndboldafdelingen.
Elle har blandt mange ting været med til gennem mange år at arrangere og organisere
· Bornholmerture for håndboldungdommen
· Salg af julekalendere
· Uddeling af telefonbøger
· Forplejning og servering ved udendørs håndboldstævner, kræmmermarkeder og havnefester
· Vært i klubhuset og kiosken
Elle overtog ledelsen af klubhuset og kiosken efter Gurli Lauth’s død i 1999, og forinden da havde Elle været Gurlis trofaste hjælper i mange år.
Hendes indsats har været helt fantastisk og unik og har vist, at det, også på dette område i en idrætsforening som vores, er utroligt vigtigt at have en frivillig og ulønnet ildsjæl som Elle.
Elle’s store og uvurderlige arbejde i og omkring klubhuset og kiosken har haft stor betydning for hele det sociale aspekt i Hornbæk Idrætsforening og mange, både unge som ældre medlemmer, har sat stor pris på den hjælp, service og medmenneskelighed, som de har fået af hende.
Elle har også med stor utrættelighed organiseret og styret hele værterordningen, og der er vel ingen som Elle, der har haft så mange vagter i klubhuset – ja, hun har i perioder været mere end ”fast inventar” i klubhuset. 
Efter eget ønske valgte Elle at stoppe som daglig leder af klubhuset og kiosken ved udgangen af 2003. Men Elle fortsatte med at varetage administrationen og udlån af det gamle klubhus, hvilket hun fortsat gør.
Jeg vil gerne endnu engang takke Elle for hendes meget store indsats for og i Hornbæk Idrætsforening igennem mange år, og jeg mener, at det er fuld fortjent, efter håndboldafdelingens indstilling, at hovedbestyrelsen besluttede at udnævne hende til det 9. nulevende Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening.
Badmintonafdelingens 70 års fødselsdag
Badminton afdelingen som, blev etableret den 9. december 1938 kunne med lidt forsinkelse fejre deres 70 års fødselsdag ved en reception lørdag den 21. marts 2009 i multisalen, hvor der var taler af formanden for badmintonafdelingen Niels Fritzbøger og undertegnede samt diverse prisuddelinger ved juniorformanden Christine Bogattke.
Efter receptionen var der opvisningskamp i hallen, og fødselsdagen blev rundet af med en fest i klubhuset for afdelingens medlemmer.
Endnu engang til lykke med de 70 år samt alt mulig held og lykke i fremtiden.
 
Bøvl med bevillingen
For at ”drive” en kiosk og et cafeteria, som idrætsforeningen har gjort i mange år kræves det, at man har et næringsbrev samt en alkoholbevilling.
Dette har altid været på plads hos os – troede vi - indtil vi opdagede at idrætsforeningens bevilling var udløbet i 2007. På den baggrund kontaktede vi myndigheden, nemlig Nordsjællands Politi, for at få bragt orden på tingene, og her blev vi mødt med stor venlighed og hjælpsomhed. Men til vores store overraskelse blev vi også mødt med et hav af bureaukratiske og urimelige regler og krav for at få et nyt næringsbrev og fornyet vor bevilling – regler og krav, som er politisk besluttet og blot administreret af politiet som straks gik i gang med behandlingen af ”vores” sag.
Vi valgte på denne baggrund, at få sagen bragt frem i Helsingør Dagblad med et lille håb om at få sat fokus på sagen og dens konsekvenser - også set i relation til andre idrætsforeninger, der kunne komme i samme situation.
Efter sagen blev rejst i Helsingør Dagblad, må jeg sige, at der skete noget, idet chefen for bevillingsafdelingen hos Nordsjællands Politi John Hestehave selv gik ind i vores konkrete sag. Dette medførte at idrætsforeningen har fået et nyt næringsbrev samt en ny alkoholbevilling – jeg vil gerne i den forbindelse sige tak til John Hestehave fra Nordsjællands Politi for hans elegante måde at løse denne konkrete sag på.
Efter sagen kom frem i Helsingør Dagblad har DGI Nordsjælland også vist interesse for sagen i relation til andre idrætsforeninger, der kunne komme i samme situation, og det er derfor mit håb, at DGI kan ”råbe” det politiske system så meget op, at det kan medføre en lempelse for idrætsforeninger generelt at få næringsbrev og alkoholbevilling. Hornbæk Idrætsforening medvirker gerne hertil, som vi også gjorde det for år tilbage i den såkaldte sag om ”pølsecirkulæret”.
 
Havnefesten
Havnefesten 2008, blev igen en succes – 2 dage med "rigtig" godt havnefest vejr og med 8000 besøgende på festpladsen.
Havnefesten blev afsluttet med et brag af et festfyrværkeri á la Peter Bertram. 
Omsætningen på årets havnefest blev på 650.000 kr. mod 556.000 kr. i 2007 og regnskabet viser et overskud på i alt 104.952 kr. hvoraf Hornbæk Idrætsforenings andel udgør 30.436 kr.
På trods af succesen mener jeg dog det er nødvendigt, at de arrangerende foreninger sammen kigger på hele konceptet for havnefesten herunder også på den underholdning, der bliver budt på under havnefesten. Baggrunden for, at vi skal se nærmere på dette er, at der min vurdering, at et overskud på ”kun” 105.000 kr. er alt for lidt i forhold til det store arbejde, alle udføre i forbindelse med havnefesten.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle de mange frivillige hjælpere, og ikke mindst havnefestkomitéen, for et fantastisk arbejde før, under og efter havnefesten – der skal dog lyde en særlig tak til formanden for havnefestkomitéen Julian Isherwood.
Juletræsfesten – igen en succes
Hornbæk idrætsforenings juletræsfest lørdag den 6. december 2008 blev igen en succes med 150 børn og ca. 150 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene. Endvidere var der børneunderholdning med tryllerier, og Broens spillemænd hyggede med god julemusik.
Tak til alle, der deltog og tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne.
En særlig tak til Wiibroeog Super Best i Hornbæk, som sponsorede en del af arrangementet.
Også tak til Matas i Hornbæk som sammen med Super Best solgte billetter.
 
Lov om indhentelse af børneattester
Den 1. juli 2005 blev det lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente de såkaldte børneattester på trænere, instruktører og holdledere og andre, før de ”ansættes” til at have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:
· Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
· Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
· Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Da der er skærpet opmærksomhed omkring denne forpligtigelse, skal jeg derfor endnu engang gøre alle afdelingerne opmærksom på de forpligtigelser, der er i loven, og såfremt en idrætsforening ikke følger loven om indhentelse af børneattester, kan det medføre straf i form af bøde.

Der kan læses meget mere om dette emne på vores hjemmeside -
www.hornbaekif.dk
 
Helsingør Sports Union
Helsingør Sports Union - i daglig tale HSU - er paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Helsingør Kommune. 
HSU har omkring 24.000 medlemmer, hvoraf ca. 10.000 er under 26 år. 
Disse medlemmer er fordelt i 110 foreninger eller afdelinger.
 
I en tid, hvor idræt som begreb bliver mere og mere flydende, er der - mere end nogensinde – brug for en organisation som Helsingør Sports Union.
For at opnå HSU’s overordnede målsætning om at skabe en mere vedkommende og slagkraftig struktur på idrætsområdet, har HSU overfor Byrådet stillet et konkret forslag om, at Forenings- og Fritidsudvalget(det tidligere folkeoplysningsudvalg) nedlægges og erstattes af hhv. et kulturråd, som refererer til Kulturudvalget og et idrætsråd, som refererer til Idrætsudvalget.
Forenings- og Fritidsudvalget i Helsingør Kommune har en lang række arbejdsopgaver og beslutningskompetencer på områder, der har stor betydning for idrætsforeningers daglige virke.
For at sikre foreningsidrættens synspunkter bliver hørt, vælges hver 4 år to repræsentanter fra idrætsområdet ved frie valg. Der stilles ikke krav om medlemskab af en forening, men borgere med idrætslig interesse kan vælges til udvalget.
Dette forhold er efter HSU’s opfattelse en al for svag repræsentation for at kunne varetage foreningsidrættens interesser indenfor Forenings- og Fritidsudvalgets virke.
HSU er ikke officielt repræsenteret i Forenings- og Fritidsudvalget, men der har været et traditionelt sammenfald mellem HSU’s bestyrelsesmedlemmer og idrættens to repræsentanter i udvalget.

Men hvad sker der den dag, hvor der ikke længere er sammenfald i repræsentationen?
Svaret giver næsten sig selv – HSU vil som interesseorganisation stå helt uden indflydelse på beslutningerne.

Det er blandt andet på den baggrund, at HSU har udarbejdet et konkret forslag om etablering af et Idrætsråd og kulturråd, som erstatning for Foreningsfritidsudvalget.
Forslaget er fremsat af et godt hjerte og skal ikke kun tjene foreningsidrættens interesser!

Det er HSU’s oplevelse, at Forenings- & Fritidsudvalget er alt for bredt sammensat og interesserne er så forskellige, at mange af møderne i udvalget sjældent er vedkommende endsige effektive.
Med etablering af de to råd, er HSU overbevist om at såvel kulturforeninger, aftenskoler, spejdere og idrætsforeninger opnår en langt skarpere profil og vil blive en langt bedre sparringspartner for kommunens politiske fagudvalg.
I HSU’s forslag omkring etablering af et Idrætsråd har man givet et bud på, hvordan rådet kan sammensættes og hvorledes ansvarsfordelingen kan være mellem foreningerne, HSU og politikerne.
Det er af væsentlig betydning for HSU og helt i overensstemmelse med idrætsudvalget decentrale politik på idrætsområdet at sikre udkantsområdernes fortsatte repræsentation i den demokratiske proces.
Så til Idrætsrådet skal vælges:
  • 2 repræsentanter fra foreningsidrætten i område NORD (omfatter foreninger i Hornbæk, Hellebæk/Ålsgårde, Borsholm og Gurre).*
  • 2 repræsentanter fra foreningsidrætten i område SYD (omfatter foreninger i Espergærde, Tikøb, Kvistgård og Snekkersten).*
  • 2 repræsentanter fra foreningsidrætten i område Helsingør (omfatter foreninger i Helsingør City, nordlige og sydlige bydel).*
  • 1 repræsentant fra Handicapområdet og 1 repræsentant fra den selvorganiserede idræt.
  • 2 repræsentanter udpeget af Helsingør Sports Union
  • 2 repræsentanter udpeget af Byrådet eller nærmest fagudvalg
Valgperioden er 4-årig og følger Byrådets valgperiode.

Det tilstræbes, at der vælges 1 repræsentant for indendørsidrætten og 1 repræsentant fra udendørsidrætten.
I ovennævnte valgprocedure skal - blandt flere – udpeges 2 repræsentanter af HSU. Det betyder, at HSU indtil videre skal fastholdes som paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Helsingør Kommune.

Det er af væsentlig betydning for HSU, at etableringen af et Idrætsråd ”løbes ordentlig i gang” og får tid til at rodfæste sig på politisk, administrativt og foreningsmæssigt niveau.
Idrætsrådet skal være høringspart i alle væsentlige og principielle sager i forhold til idrætslivet forinden sagerne behandles i Idrætsudvalget.
Idrætsrådet skal udtale sig på følgende områder:
·   Tilskudsordning efter principper i folkeoplysningsloven
·   Etablering og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter
·    Procedure og fordeling samt anvisning af lokaler/udendørsanlæg
·    Foreningsudvikling (kluborganisation, uddannelse og kurser)
·    Idrætspolitik
·    Eliteidrætsstrategi/politik
·    Idræt og Sundhed
·    Prisuddelinger
Der skal stilles sekretariatshjælp til rådighed med henblik på mødeplan, udsendelse af dagsorden og referater. Møder tilrettelægges i henhold til Idrætsudvalgets mødeplan, således relevante sager kan sendes i høring inden behandling i Idrætsudvalget.
 
Hornbæk Idrætsforening bakker fuldt op om forslaget og jeg håber at det kan blive en realitet fra den 1. januar 2010 til gavn og glæde for idrætten i Helsingør kommune.

Tak til samarbejdspartnere
Jeg vil gerne her til sidst benytte lejligheden til at takke alle relevante samarbejdspartnere – det være sig DGI Nordsjælland, Hornbæk Skole samt andre, som vi løbende har et godt og frugtbart samarbejde med.
Jeg vil også sædvanen tro takke forretningsudvalget og hovedbestyrelsen for det altid gode samarbejde og den konstruktive dialog, vi har om de tiltag, der skal ske i Hornbæk Idrætsforening. Ikke mindst tak til Hans Henrik Schmidt for hans store indsats i hovedafdelingen ikke mindst med arbejdet omkring annoncetegning til klubbladet – Hans Henrik har valgt at sige tak for denne gang som frivillig leder.
Der skal også lyde en stor tak til de erhvervsdrivende i byen, annoncører, beboere, medlemmer og andre foreninger og samarbejdspartnere for den interesse, der altid udvises for Hornbæk Idrætsforening. Der skal også lyde en tak til pressen – ikke mindst Helsingør Dagblad for det altid gode samarbejde.
 
Idræts- og Kulturpris
Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris som blev uddelt på sidste års hovedgeneralforsamling søndag den 27. april 2008, gik til Kirsten Grønlund & Ole Raslow - to enestående mennesker, som igennem en årrække har gjort et stort, betydningsfuldt og uvurderligt stykke arbejde for at fremme og sikre børns trivsel, kammeratskab og idrætsliv i Hornbæk – ikke mindst i forbindelse med Hornbæk Idrætsskole..
Om lidt skal jeg afsløre hvem der bliver dette års prismodtager og jeg kan allerede nu afsløre, at der er tre indstillet til prisen i år.

Jeg sætter således beretningen til debat og godkendelse.
 
 
Peter Poulsen
Hovedformand - Hornbæk Idrætsforening
24. april 2009
 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 26. april 2009