Søndag den 25. april 2010 blev Hornbæk Idrætsforenings hovedgeneralforsamling nr. 102 afviklet uden problemer.
Nuværende Æresmedlem og tidligere hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent på hovedgeneralforsamlingen og styrede generalforsamlingen flot igennem dagsorden.

Den 9 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det blev ligeledes vedtaget, at underafdelingernes kontingent til hovedafdelingen i 2010 bliver på 30 kr. pr. medlem.

Beretningen kan læses her

Hovedafdelingens regnskab som udviste et overskud på 91.568 kr. blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 389.704 kr. den 31. december 2009.

Årsregnskabet 2009 kan ses her

Der var følgende valg på generalforsamlingen:
Peter Poulsen blev genvalgt som hovedformand og Michael Sørensen blev nyvalgt som sekretær - begge for en 2-årig periode. Michael Sørensen afløser Dorthe Lykkegaard som havde valgt at udtræde af bestyrelsen.
Karsten Bo Baden blev genvalgt som forretningsudvalgsmedlem for en et-årig periode.
Endvidere blev Jørn Lien genvalgt som revisor, og Bjarne Kring blev genvalgt som revisorsuppleant.

Udenfor dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Alt i alt igen et flot og godt år for Hornbæk Idrætsforening.

Se referatet fra hovedgeneralforsamlingen her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idræts- og Kulturpris 2010
Dorrit Danker fra tennisafdelingen blev den 8. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris, der blev uddelt på årets hovedgeneralforsamling.
Begrundelsen herfor var følgende:
Dorrit Danker har været medlem af Hornbæk Tennis siden 1995. Inden da bankede hendes hjerte for håndbolden, hvor hun i en lang årrække var træner for drenge- og pigepuslinge i Hornbæk IF Håndbold og senere for det legendariske old girls-hold.

I Hornbæk Tennis er Dorrit med alle vegne. Dorrit har i perioden 1996-2004 været medlem af bestyrelsen i Hornbæk Tennis, hvor hun styrede kassererjobbet på fortrinlig vis.
Dorrit Danker er en ildsjæl, som med sit engagement både tiltrækker og fastholder de unge spillere. Hun har i mange år været - og er fortsat - ungdomstræner for de helt unge spillere fra 7-12 år. Ungerne holder af hende og kommer igen år efter år.

Med venlig hilsen

Peter Poulsen
Hovedformand
Hornbæk Idrætsforening

 
Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 28. maj 2010