Søndag den 26. april 2009 blev Hornbæk Idrætsforenings hovedgeneralforsamling nr. 101 afviklet uden problemer.
Nuværende Æresmedlem og tidligere hovedformand Peter Storminger blev valgt som dirigent på hovedgeneralforsamlingen og styrede generalforsamlingen flot igennem dagsorden.

Den 11 sider lange beretning blev enstemmigt godkendt, og det blev ligeledes vedtaget, at underafdelingernes kontingent til hovedafdelingen i 2009 bliver på 30 kr. pr. medlem.

Hovedafdelingens regnskab som udviste et underskud på 51.215 kr. blev enstemmigt godkendt.
Hovedafdelingens egenkapital udgjorde 298.136 kr. den 31. december 2008.

Se årsregnskabet for 2008 her

Der var følgende valg på generalforsamlingen:
Lars Fisker blev genvalgt som næstformand og Betina Porsgaard blev genvalgt som hovedkasserer - begge for en 2-årig periode.
Hans Henrik Schmidt ønskede ikke genvalg som medlem af forretningsudvalget og derfor var der nyvalg af Karsten Bo Baden som nyt forretningsudvalgsmedlem for en et-årig periode.
Endvidere blev Jørn Lien genvalgt som revisor, og Bjarne Kring blev genvalgt som revisorsuppleant.

Udenfor dagsorden blev Henrik Vindahl Andersen genvalgt som idrætsforeningens fanebærer.

Alt i alt igen et flot og godt år for Hornbæk Idrætsforening hvor selvfølgelig foreningens 100 års jubilæum i 2008 var det store højdepunkt.

Læs den 11 sider lange beretning her

Idræts- og Kulturpris 2009
Carsten Nielsen fra fodboldafdelingen blev den 7. modtager af Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris, der blev uddelt på årets hovedgeneralforsamling i dag.
Læs mere her

Udskriv | Tilbage | Top

Sidst opdateret 26. april 2009